Odjeljenje za opštu upravu društvene djelatnosti

Medovic

Načelnik Odjeljenja: Mirjana Medović

Kontakt adresa:
Telefon: 058/712-052
Faks: 058/711-242
E-mail: rudo.opstauprava@teol.net
Kancelarija broj 17.

 

Biografija:

Mirjana Medović
Rođena 21.08.1987. godine u Priboju, R. Srbija.
U Rudom završila osnovnu i srednju školu.
Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Pale i stekla zvanje diplomirani ekonomista.
Prije imenovanja za Načelnicu Odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti, obavljala poslove: računovođe u Hotelu Komsar Rudo i računovodstveno-administrativne poslove u Veterinatskoj stanici „Savo“.
Udata i majka jednog djeteta.

 

Nadležnost Odjeljenja:

Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na:

 • pripremu odluka i drugih akata iz nadležnosti ovog Odjeljenja,
 • lična stanja građana (matične knjige, državljanstvo, lično ime i drugo),
 • pružanje pravne pomoći,
 • radne odnose zaposlenih u opštinskim organima,
 • boračko invalidsku zaštitu (porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, borci, civilne žrtve rata, evidencija  o vojnoj obavezi),
 • cibilnu zaštitu,
 • mjesne zajednice,
 • društvene djelatnosti (obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, kultura, sport i informisanje),
 • pristup informacijama,
 • poslove u vezi nevladinih organizacija,
 • poslovi prijemne kancelarije,
 • šalter sale,
 • ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa,
 • arhivu,
 • izdavanje uvjerenja iz javnih registara,
 • pomoćne i druge poslove (bozači, poslovi obezbeđenja objekta, održavanje čistoće).

U cilju  efikasnijeg obavljanja poslova, odnosno postizanja veće djelotvornosti, efektivnosti i odgovornosti, poslovi ovog Odjeljenja obavljaju se u okviru dva odjeka i to:

RADNA MJESTA

- Odsjek za opštu upravu i društvene djelatnosti -

Redni broj Naziv radnog mjesta Broj izvršilaca
1. Načelnik Odjeljenja 1
2. Šef Odsjeka -samostalni stručni saradnih za regulisanje ličnih stanja građana, radne odnose i pružanje pravne pomoći 1
3. Samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata 1
4. Viši stručni saradnik za društvene djelatnosti 1
5. Viši stručni saradnik za civilnu zaštitu i mjesne zajednice 1
UKUPNO 5
Tehničko i pomoćno osoblje
6. Vozač-portir 2
7. Kafe kuvarica-kurir 1
8. Radnik na održavanju čistoće 2
UKUPNO 5
UKUPNO U ODSJEKU 10

 

- Centar za pružanje usluga građanima -

Redni broj Naziv radnog mjesta Broj izvršilaca
1. Rukovodilac Centra – samostalni stručni saradnik za informisanje i pristup informacijama 1
2. Samostalni stručni saradnik –administrator za računarsku mrežu 1
3. Viši stručni saradnik prijemne kancelarije i arhive 1
4. Stručni saradnik za ovjere, javne registre i izdavanje radnih knjižica 1
5. Stručni saradnik za poslove matične službe-matičar 3
 UKUPNO: 7
UKUPNO IZVRŠILACA U ODJELJENJU 17