Samostalni preduzetnici

Odjeljenje za privredu, finasije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove je nadležno za izdavanje rješenja samostalnim preduzetnicima. Rješenja se odnose na prijave, odjave (privremene, trajne), djelatnosti kao i izdavanje uvjerenja.

S P I S A K

 trgovinskih radnji na području opštine Rudo za 2022. god.

Red.broj. Naziv radnje Djelatnost Mjesto obavljanja Vlasnik Broj telefona
  1. « Gradina »
4501756340003
trgovina Rudo, ul. D.D.Mihailovića Rađen
Mane
058-711-260
  2. „Treća sreća“
4511618580007
trgovina Vožda Karađorđa Petrovića br.11 Novaković Marija 066-005-758
  3. « Novo Rudo»
4504404860006
trgovina Rudo, ul.Miloša Obilića Vilotić Slobodan 065-312-575
  4. «Ivana »
4506557760003
trgovina Štrpca Pantović Vladimir 058-730-417
  5. «Napredak»
4501757820009
trgovina-knjižara Rudo, ul.Miloša Obilića Jovanović Milenko 058-711-510
  6. « Srki «
4501765760007
IPP u Uvcu
trgovina Rudo, ul.Sokolovića Jakovljević Miljana 058-711-757
  7. « Sloga 1 «
4501764870003
trgovina Uvac, Rudo IPP Kostić
Miodrag
058-711314
  8. « Usluga «
4501767970009
trgovina Mioče Simić
Marija
058-720-989
 8 . « Sloga «
4503939410003
trgovina Uvac Totić Krsto 058-730-042
10. «Zoka shop»
4503940180003
trgovina Međurječje Ikonić
Mirjana
0330-47-123
11. „ZRNO“
4506582100000
trgovina Rudo, ul.Kragujevačka Kostić
Snežana
058-711-464
12. „SJEME“
4506632130002
poljo-apot. Rudo, ul. D.D.Mihailovića Rajak
Branka
058-711-160
13. « Raj promet“
4400618860003
trgovina Rudo, ul. Palih srpskih boraca Simić
Radina
058-711-718
14. « Elektro «
4501767110000
trgovina Uvac Andžić
Ivan
058-730-163
15. „UVAC“-Uvac
4506255080003-posl. jed u Štrpcima
trgovina Uvac Nikolić Snežana 058-730-155
16. „Ćobi“
4508920260002
trgovina Mioče Simić
Slobodan
17. „Secondhand“
4508475430008
trg. polovnom robom Uvac Savić Mara
18. TR„Nataša“
4510082190000
trgovina V.K. Pterovića br17 Jevđević
Nataša
066-949-575
19. TR„Varda“
4511344510007
trgovina Kralja Petra I osl. Lazović
Branka
058/712-181
20. TR“Kostić prom“ trgovina Trnavci kod Rudog Predrag Kostić 058/720357
21. TR“V&D“ trgovina Uvac Vera Stanišić +38164 487 97 59

S P I S A K

 ugostiteljskih radnji na području opštine Rudo za 2022.godinu

Red.broj. Naziv radnje Djelatnost Mjesto obavljanja Vlasnik Broj telefona
  1. «Dva brata»
4504404780002
kafana Rudo,
ul.Sokolovića
Arsić Duško 065-312-561
  2. «Aleksandar «
4501754560006
kafe bar Rudo,
ul.Bakarevića
Bukva
Aco
058-711-961
  3. « Anđeles «
4506604780000
disko-bar Štrpca Ljubojević Nenad 058-710-112
  4. „KONTAKT“
4507021110002
kafe-bar Rudo,ul.Vožda
Karađorđa Petrovića
Kostić Marijana 065-906224
  5. « Đura«
4506762340009
 kafe bar Rudo,
ul.Bakarevića
Đurović Slavko 065-998 824
  6. „Bojanić“
4508519230001
ketering Štrpci Bojanić Jagoda 058/730-527
  7. „Granični prelaz“
4510025120003
kafana Uvac Novaković Dragica 066-061-001
 8. „AKOVAC“
4510555780004
IPJ„Ranč Akovac“ S.Rudo
Dj.pripreme i poslu. pića Miloša Obilića br.30. Todorović Radenka 066-949-636
 9. „MAT“
4511160200005
Dj.restorana
i usluge
dostave hrane
Uvac br.12 Matić Predrag 064-136-91-22
10. „DM plaža“ kafe bar Štrpca Milorad Stupić
11. UR“L‘ariaco“ kafe bar Rudo Petar Bijelić +38166 142 644
12. UR“Uvački bazeni“ ugostiteljsko uslužna Štrpci Aleksandar Savić +38164 410 65 58

S P I S A K

 Zanatskih (uslužne) radnji na području opštine Rudo-2022g

Red.br Naziv radnje Djelatnost Mjesto obavljanja Vlasnik Broj telefona
  1. « Tole «
4501755290002
Automehaničar Mioče Totić Jugoslav 058-720-123
  2. «Srga»- SZTR
4505430480005
Limar i trgovina Uvac Tuba Zoran 065-395-307
 3. „Frucom“ prerada i konzerviranje voća i povrća Uvac Andžić Radiša 065-402- 935
 4. « Verica «
4501756850001
Frizer Uvac Stikić Verica 058-730-082
 5. „Cobe“45
4506427470003
Automeh. Uvac Stikić Slobodan 064-255-7752
 6. « Lepota «
4501760450000
Frizer Rudo,
ul.Bakarevića
Ćupović Milena 058-712-202
 7. ZGR“D“
4510025550008
Pripremni radovi
na gradilištu
Vojvode Stepe
Stepanovića br.4
Todorović Slađan 065-959-840
 8. « Vladimir»
4507012980002
 Održavanje i popravka
mot.v
Rudo,ul.
Palih srpskih boraca
Mićević Marko 058-711176
 9. « M H  Štrpca«
4503939760004
Mini elektrana Štrpci Lalović Čedomir 058-730-342
10. « Neven
«4503940000005
Ljekobilje Rudo,ul.
D.D.Mihailovića
Đurović Katarina 058-711-364
11. « Klas
«4501767030006
Pekara Rudo,
ul.Miloša Obilića
Novaković Svetlana 058-730-068
12. « Marko
«4501763630009
Pripremni radovi
na grad.
Rudo,ul.
Kralja Petra I oslob.
Bajić Nada 058-711-159
13. „Njegoš“ samouslužna autopraonica Uvac Mitar Vidaković
14. ZR „Večne kuće“ kamenorezac Uvac Jagoš Prijović
15. ZR „S&D“ agencija za knjigovodstvo Uvac Snežana Pjevčević
16. ZR „Nova forma“ kamenorezac Obrvena Radojko Paponjak 065 953 064
17. ZR „Drvenarija-sve od drveta“ proizvodnja građevcinske stolarije Mrsovo Vladimir Lazović 066 838 439
18. ZR „Šone“ limarska radnja Uvac Nebojša Brković +38165/835 47 71
19. ZR „EUROPEAN TV“ popravka elektronskih uređeja Rudo Miroslav Balčaković 066 465 160
20. ZR „CLEAN CAR KRIS“ pranje i mašinsko čišćenje Uvac Kristina Golubović +381640369 93 13
21. ZR „AN CARSTVO PRIRODE“ proizvodnja sokova od voća i povrća Grivin Milunka Krsmanović i Anes Nuhanović 066 685 666
22. ZR „Brane“ fasadni i štukaturni radovi Mokronozi Branislav Bogdanović

Javni prevoz i auto škole 2022.god.

 

 • taksi prevoz-
 1. Bjelić Siniša JIB 4505833170006
 1. Vidović Boško JIB 4501761690004
 1. Biber Amel JIB 4508054170007
 • auto škola-
 1. Auto škola „Golub“ vl. Golubović Dragan JIB 4504405160008
 2. Auto Škola „Golub 1“ vl. Novaković Milojko JIB 4512063630000 (tel. 065-602-268)
 • javni prevoz putnika i robe-
 1. Javni prevoz „Ćirović Milovan“ –Linijski javni prevoz     JIB 4509289770008
 2. Drumski prevoz robe „JAVNI PREVOZ“ – Vuković Igor JIB 4512068270001
 3. Javni prevoz „IN TURS“ D.O.O – Vanlinijski prevoz JIB 4403953770000