Samostalni preduzetnici

Odjeljenje za privredu, finasije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove je nadležno za izdavanje rješenja samostalnim preduzetnicima. Rješenja se odnose na prijave, odjave (privremene, trajne), djelatnosti kao i izdavanje uvjerenja.

S P I S A K

 trgovinskih radnji na području opštine Rudo za 2022. god.

Red.broj. Naziv radnje Djelatnost Mjesto obavljanja Vlasnik Broj telefona
  1. « Gradina »
4501756340003
Trgovina Rudo, ul. D.D.Mihailovića Rađen
Mane
058-711-260
  2. „Treća sreća“
4511618580007
Trgovina Vožda Karađorđa Petrovića br.11 Novaković Marija 066-005-758
  3. « Novo Rudo»
4504404860006
Trgovina Rudo, ul.Miloša Obilića Vilotić Slobodan 065-312-575
  4. «Ivana »
4506557760003
Trgovina Štrpca Pantović Vladimir 058-730-417
  5. «Napredak»
4501757820009
Trgovina-knjižara Rudo, ul.Miloša Obilića Jovanović Milenko 058-711-510
  6. « Srki «
4501765760007
IPP u Uvcu
Trgovina Rudo, ul.Sokolovića Jakovljević Miljana 058-711-757
  7. « Sloga 1 «
4501764870003
Trgovina Uvac, Rudo IPP Kostić
Miodrag
058-711314
  8. « VNT»
4504406720007
Trgovina BijeloBrdo-Budimlija Arsić
Mirjana
058-480-106
  9. « Usluga «
4501767970009
Trgovina Mioče Simić
Marija
058-720-989
10  . « Sloga «
4503939410003
Trgovina Uvac Totić Krsto 058-730-042
11. «Zoka shop»
4503940180003
Trgovina Međurječje Ikonić
Mirjana
0330-47-123
12. „ZRNO“
4506582100000
Trgovina Rudo, ul.Kragujevačka Kostić
Snežana
058-711-464
13. „SJEME“
4506632130002
Poljo-apot. Rudo, ul. D.D.Mihailovića Rajak
Branka
058-711-160
14. « Raj promet“
4400618860003
Trgovina Rudo, ul. Palih srpskih boraca Simić
Radina
058-711-718
15. « Elektro «
4501767110000
Trgovina Uvac Andžić
Ivan
058-730-163
16. „UVAC“-Uvac
4506255080003-posl. jed u Štrpcima
Trgovina Uvac Nikolić Snežana 058-730-155
17. „Ćobi“
4508920260002
Trgovina Mioče Simić
Slobodan
18. „Secondhand“
4508475430008
Trg. polovnom robom Uvac Savić Mara
19. „Tri srca“i ipp. U uvcu-polovna roba Trgovin. Ugost. Gornja rijeka Božović
Vidoje
20. TR „Bokun“ Rudo Tanasković Boško
21. TR„Nataša“
4510082190000
trgovina V.K. Pterovića br17 Jevđević
Nataša
066-949-575
22. TR„Varda“
4511344510007
trgovina Kralja Petra I osl. Lazović
Branka
058/712-181
23. TR„Tošo“
4511989300007
Tr. na veliko….. Rudo Stanić
Vladimir

Stanje 31.05.2022.

S P I S A K

 ugostiteljskih radnji na području opštine Rudo za 2022.godinu

Red.broj. Naziv radnje Djelatnost Mjesto obavljanja Vlasnik Broj telefona
  1. «Dva brata»
4504404780002
kafana Rudo,
ul.Sokolovića
Arsić Duško 065-312-561
  2 « L «
4512253680003
Noćni klub Rudo,
ul.Miloša Obilića
Grubiša Lara 065-182-321
  3. «Aleksandar «
4501754560006
kafe bar Rudo,
ul.Bakarevića
Bukva
Aco
058-711-961
  4. « Anđeles «
4506604780000
disko-bar Štrpca Ljubojević Nenad 058-710-112
  5. „KONTAKT“
4507021110002
kafe-bar Rudo,ul.Vožda
Karađorđa Petrovića
Kostić Marijana 065-906224
  6. « Đura«
4506762340009
 kafe bar Rudo,
ul.Bakarevića
Đurović Slavko 065-998824
  7. „Klisura“ kafe bar Mrsovo Klisura Bore
  8. „Bojanić“
4508519230001
ketering Štrpci Bojanić Jagoda 058/730-527
9. „Granični prelaz“
4510025120003
kafana Uvac Novaković Dragica 066-061-001
10. „AKOVAC“
4510555780004
IPJ„Ranč Akovac“ S.Rudo
Dj.pripreme i poslu. pića Miloša Obilića br.30. Todorović Radenka 066-949-636
11. „MAT“
4511160200005
Dj.restorana
i usluge
dostave hrane
Uvac br.12 Matić Predrag 064-136-91-22
12. „Mućke“ Kafe bar Vožda Karađotđa
Petrovića
Radičević Borko

Stanje 31.05.2022.

S P I S A K

 Zanatskih (uslužne) radnji na području opštine Rudo-2022g

Red.br Naziv radnje Djelatnost Mjesto obavljanja Vlasnik Broj telefona
  1. « Tole «
4501755290002
Automehaničar Mioče Totić Jugoslav 058-720-123
  2. «Srga»- SZTR
4505430480005
Limar i trgovina Uvac Tuba Zoran 065-395-307
  3. « Granit «
4504403030000
Kamenorezac Rudo,ul.
D.D.Mihailovića
Golubić Milenko 058-711-603
  4. « Verica «
4501756850001
Frizer Uvac Stikić Verica 058-730-082
 5. „Cobe“45
4506427470003
Automeh. Uvac Stikić Slobodan 064-255-7752
6. « Lepota «
4501760450000
Frizer Rudo,
ul.Bakarevića
Ćupović Milena 058-712-202
7. ZGR“D“
4510025550008
Pripremni radovi
na gradilištu
Vojvode Stepe
Stepanovića br.4
Todorović Slađan 065-959-840
8. « Vladimir»
4507012980002
 Održavanje i popravka
mot.v
Rudo,ul.
Palih srpskih boraca
Mićević Marko 058-711176
9. « M H  Štrpca«
4503939760004
Mini elektrana Štrpci Lalović Čedomir 058-730-342
10. « Neven
«4503940000005
Ljekobilje Rudo,ul.
D.D.Mihailovića
Đurović Katarina 058-711-364
11. « Klas
«4501767030006
Pekara Rudo,
ul.Miloša Obilića
Novaković Veroljub 058-730-068
12. « Marko
«4501763630009
Pripremni radovi
na grad.
Rudo,ul.
Kralja Petra I oslob.
Bajić Nada 058-711-159

Stanje 31.05.2022.

Javni prevoz i auto škole 2022.god.

 

 • taksi prevoz-
 1. Bjelić Siniša JIB 4505833170006
 1. Vidović Boško JIB 4501761690004
 1. Biber Amel JIB 4508054170007
 1. Drobnjak Biljana JIB 4509809790007
 • auto škola-
 1. Auto škola „Golub“ vl. Golubović Dragan JIB 4504405160008
 2. Auto Škola „Golub 1“ vl. Novaković Milojko JIB 4512063630000 (tel. 065-602-268)
 • javni prevoz putnika i robe-
 1. Javni prevoz „Ćirović Milovan“ –Linijski javni prevoz     JIB 4509289770008
 2. Drumski prevoz robe „JAVNI PREVOZ“ – Vuković Igor JIB 4512068270001

                                                                                                        (tel.065-895-004)

31.05.2022.godine