Normativni i pravni akti

365 kB Odluka o bezbjednosti saobraćaja na području opštine Rudo 430 kB Odluka o visini naknade za zauzimanje javnih površina na području opštine Rudo 346 kB Odluka o visini naknade za tehnički pregled objeketa 167 kB Odluka o vodovodima 468 kB Odluka o grobljima i pogrebnoj djelatnosti 142 kB Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora 100 kB Odluka o dodjeli novčane pomoći roditeljima za novorođenu djecu 171 kB Odluka o dodjeli studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo 418 kB Odluka o držanju i zaštiti domaćih životinja 349 kB Odluka o komunalnoj naknadi 432 kB Odluka o komunalnom redu na području opštine Rudo 274 kB Odluka o kriterijumima, visini i načinu obračuna naknade za izradu lokacijskih uslova 92 kB Odluka o nazivu ulica, ustanova i trga u Rudom 195 kB Odluka o naknadi štete 463 kB Odluka o obrazovanju mjesnih zajednica sa izmjenama 89 kB Odluka o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko preduzetničkim radnjama 248 kB Odluka o opštinskim administrativnim taksama 215 kB Odluka o podsticajima za razvoj poljoprivredne proizvodnje u 2024. godini 98 kB Odluka o postupku, uslovima i načinu određivanja visine zakupa privremeno dodjeljenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini 88 kB Odluka o usvajanju prostornog plana opštine Rudo 516 kB Protokol o postupanju i saradnji nadležnih subjekata na zaštiti žrtava nasilja u porodici i rodno baziranog nasilja 1 MB Protokol opštine Rudo o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama i u porodici 2 MB Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog područja opštine Rudo 2023-2027 2 MB Usaglašena Strategija razvoja opštine Rudo 2018-2027
Next »Page 1 of « Prev