Javni poziv za kapitalne investicije – 2015

memorandum1

Broj: 02 – 400 – 82/ 14

Datum: 24. decembar 2014. god.

Na osnovu ciljeva i zadataka utvrđenih u Strategiji održivog razvoja opštine Rudo, Načelnik opštine Rudo, 24. decembra 2014. godine, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga projekata za kapitalne investicije za period 2015. godine

Jedan od strateških ciljeva opštine Rudo je povećanje stepena uključenosti građana, mjesnih zajednica, udruženja i ustanova u procesu planiranja  i razvoja lokalne zajednice i priprema prioriteta za finansiranje iz budžeta opštine Rudo za period 2015. godine, iz sredstava namjenjenih za kapitalne investicije.

Projekti treba da se odnose na neke od navedenih uslova i to: ekonomski razvoj, razvoj poljoprivrede, razvoj turizma; podržava razvoj životne sredine, kulturno prosvjetni razvoj, podržavanje omladine i/ili žena; ispunjava očekivanja većeg broja građana; smanjuje operativne troškove.

Prijedloge projekta mogu podnositi svi zainteresovani građani, mjesne zajednice, ustanove i drugi subjekti, a odnose se na širi nteres lokalne zajednice.

Procjena novčane vrijednosti investicije koja se navodi u aplikacionoj formi, treba biti što preciznije utvrđena (konsultovati opštinsku građevinsku inspekciju ili lice određene stručne oblasti na koju se projekat odnosi).

Da bi zadovoljili kriterijume za ocjenu projekata kapitalnih investicija, projekti moraju biti sačinjeni na obrazcu utvrđenom od strane Komisije.

Poziv za prijedlog projekata je otvoren do 16. 01. 2015.godine, do 15 časova.

Javni poziv je objavljen na sajtu opštine Rudo, Oglasnoj tabli i TV Rudo.

Popunjene aplikacije je potrebno predati na Info pultu Centra za pružanje usluga građanima opštine Rudo.

Aplikacije se mogu podići na Info pultu Centra za pružanje usluga građanima opštine Rudo.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Rato Rajak, dipl. inž. arh.