Javni oglas za prodaju pokretne imovine pribavljene putem licitacije

Predmet oglasa je prodaja javnim nadmetanjem licitacijom pokretne imovine pribavljene putem licitacije u postupku namirenja potraživanja za nevraćene kredite za podsticaj razvoja lokalne zajednice.

Tekst oglasa u nastavku teksta.