Raspodjela i prodaja sadnica po povoljnim uslovima kroz projekat „Programsko upravljanje u službi crvenog zlata“

Opština Rudo i Poljoprivredna zadruga „Uvac – Rudo„ p. o.  izvršiće raspodjelu i prodaju sadnica maline, sorte Vilamet (willamette) iz matičnog zasada Uvac, po povoljnim uslovima, kroz projekat „Programsko upravljanje u službi crvenog zlata“.

Sadnice maline se raspodjeljuju putem javnog poziva dostavljanjem  pisanog zahtjeva.

Po prijemu pismenih zahtjeva komisija će izvršiti bodovanje pristiglih prijava i rangiranje u 5 socijalnih kategorija koje će dobiti mogućnost da nabave sadnice po povoljnim uslovima.

Prilikom ocjene pristiglih prijava koristiće se kriterijumi.

Eliminatorni kriterijumi:

 • Da poslednje 3 godine nije bio korisnik donacije za maline
 • Da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo (izuzimaju se primaoci socijalne pomoći)
 • Da posjeduje parcelu pogodnu za uzgoj maline (utvrđuje komisija izlaskom na teren)
 • Spremnost da primjenjuje programsko upravljanje
 • Da je izmirio sve obaveze  po osnovu kredita prema opštini

Korisnici socijalne pomoći koji ispune eliminatorne kriterijume poziva, uvrštavaju se u rang listu bez bodovanja.

Svi zainteresovani koji ispune gore pomenute kriterijume dalje će biti bodovani prema dodatnim kriterijumima:

 • Oblik članstva u Zadruzi (kooperant, član)
 • Broj članova domaćinstva
 • Prosječna starost članova domaćinstva
 • Prihod po članu domaćinstva
 • Članstvo u Udruženju malinara

Pri raspodjeli sadnica malina prednost će imati  poljoprivredni proizvođači koji:

 • Imaju niži nivo prihoda po članu domaćinstva
 • Su članovi poljoprivrednih zadruga registrovanih na području opštine Rudo
 • Imaju veći broj članova domaćinstva
 • Imaju nižu prosječnu starost domaćinstva
 • Su članovi Udruženja malinara

Ukoliko dva ili više podnosioca zahtjeva imaju isti broj bodova, prednost pri odabiru će se dati:

 • Poljoprivrednim gazdinstvima kojima je poljoprivreda jedini izvor prihoda tj. veći broj nezaposlenih članova;
 • Domaćinstvu sa mlađom starosnom strukturom članova poljoprivrednog gazdinstva;

Rangiranje će se vršiti u 5 kategorija:

I kategorija – korisnici socijalne pomoći koji ispunjavaju kriterijume poziva dobiće sadnice po cijeni 20% od utvrđene tržišne cijene.

II kategorija – sa primanjima do 100 KM po članu domaćinstva a koji ispunjavaju kriterijume poziva dobiće sadnice po cijeni 35% od utvrđene tržišne cijene.

III kategorija – sa primanjima od 101 do 150 KM po članu domaćinstva a koji ispunjavaju kriterijume poziva dobiće sadnice po cijeni  50% od utvrđene tržišne cijene.

IV  kategorija – sa primanjima od 151 do 300 KM po članu domaćinstva a koji ispunjavaju kriterijume poziva dobiće sadnice po cijeni 65 % od utvrđene tržišne cijene.

V kategorija – sa primanjima većim od 300 KM po članu domaćinstva a koji ispunjavaju kriterijume poziva dobiće sadnice po cijeni 80% od utvrđene tržišne cijene.

Svi zainteresovani za podjelu sadnica potrebno je da do 14.04.2016. godine dostave:

 • Zahtjev (obrazac se može preuzeti na šalteru ili sajtu opštine Rudo)
 • Posjedovni list ili Ugovor o zakupu kao dokaz o posjedovanju zemlje sa naglašenom katastarskom česticom (K.Č.) na kojoj se planira podići zasad maline
 • Kućnu listu (šalter opštine)
 • Potvrdu o visini prihoda izdatu od poslodavca za poslednja 3 mjeseca/ Potvrdu sa biroa ne stariju od 3 mjeseca/ Potvrdu da je korisnik socijalne pomoći izdatu od Centra za socijalni rad Rudo
 • Kopiju važećeg rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva kod APIF-a (obavezni su dostaviti svi osim korisnika socijalne pomoći)
 • Potvrdu o analizi zemlje ukoliko je vršena u poslednje dvije (2) godine

Po okončanju konkursne procedure potrebno je:

 1. Izvršiti analizu zemljišta (ukoliko nije vršena u poslednje 2 godine) za odabrana poljoprivredna gazdinstva. Gazdinstva za čije zemljište analiza pokaže da na njemu nije moguće uzgajati malinu biće isključeno iz projekta a njihovo mjesto će zauzeti sledeće gazdinstvo sa bodovne liste.
 2. Gazdinstvo za koje se nakon izlaska na teren utvrdi da nisu u mogućnosti obezbjediti potrebne uslove za navodnjavanje parcela na kojima se planira podići zasad malina biće isključena iz projekta, a njihovo mjesto će zauzeti sledeće gazdinstvo sa bodovne liste.
 3. Ukoliko dva ili više kandidata budu imali isti broj bodova prednost pri odabiru će se dati:
 • Poljoprivrednim gazdinstvima kojima je poljoprivreda jedini izvor prihoda tj. veći broj nezaposlenih članova;
 • Domaćinstvu sa mlađom starosnom strukturom članova poljoprivrednog gazdinstva

Tim za implementaciju projekta zadržava pravo o dodjeli količine sadnice maline.

Nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Čitko popunjeni i potpisan zatjev sa propratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na: adresu Opštine Rudo, ĐDD Mihailovića br. 41 Rudo najkasnije do: 14. aprila 2016. godine na pisarnici opštine Rudo ili poštom sa naznakom: Učešće u raspodjeli po povoljnim uslovima sadnica u okviru projekta „Programsko upravljanje u službi crvenog zlata“.

Tekst oglasa i obrazac zahtjeva mogu se preuzeti na šalteru i sajtu opštine Rudo.

Obrazac zahtjeva

Bodovna lista