Javni poziv zainteresovanim licima za neposrednu pogodbu za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu opštine Rudo

Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni poziv zainteresovanim licima za neposrednu pogodbu za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu opštine Rudo.

Opština Rudo, daje pod zakup putem neposredne pogodbe poslovni prostor u zgradi stare škole u Mrsovu, sagrađene na zemljištu označenom sa k.č.broj 2184/1, upisana u List nepokretnosti broj 92 KO Sokolovići u površini od 60 m2.

Rok za podnošenje prijava ja 5 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Oglasnoj tabli, web stranici Opštine i TV Rudo.

Ako oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Javni poziv