Preliminarna rang-lista po javnom pozivu za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2022. godini

Nakon sprovedenog javnog poziva za dostavljanje aplikacija/prijava po javnom pozivu za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2022. godini, koji je raspisala Opština Rudo uz podršku Karitasa Švicarske, komisija za ocjenu pristiglih prijava, izvršila je ocjenu i rangiranje po osnovu informacija dostavljenih u aplikacijama.

Nakon ocjenjenih prijava sačinjena je preliminarna rang-lista.  Za dalje učešće u procesu kvalifikovana su domaćinstva i biznisi zaključno sa rednim brojem 21.

Svi kvalifikovani aplikanti obavezni su da prisustvuju treningu za izradu biznis plana koji će se održati 28.11.2022. godine sa početkom u 10.00 časova u maloj sali Doma kulture. U slučaju neprisustvovanja obuci, kandidati će biti isključeni iz daljeg procesa.

Nakon obuke svi kandidati će biti u mogućnosti da apliciraju za finansiranje biznis plana.

Preliminarna rang-lista