Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Rudo

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21),  člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim  imenovanjima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/03), člana 36. Statuta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 4/17, 8/17 i 8/21) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 13/22), Skupština opštine Rudo, r a s p i s u j e

Javni   konkurs

za izbor i imenovanje direktora i  članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Rudo

 

Skupština opština Rudo raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:

  1. direktora JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo,
  2. tri člana Upravnog odbora JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo,
  3. tri člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Rudo,
  4. tri člana Upravnog odbora Javne ustanove za turizam i sport Rudo i
  5. jednog člana Upravnog odbora JZU DZ „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo.

Javni konkurs će, pored sajta opštine Rudo, biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“,  dnevnom listu „Glas Srpske“ i Televiziji Rudo.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana poslednjeg objavljivanja, ukoliko konkurs ne bude objavljen istovremeno u svim glasilima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično, u zatvorenoj koverti, ili putem pošte na adresu: Opština Rudo, Ul.Đenerala D.D.Mihailovića 41, 73260 Rudo, sa naznakom: Komisija za izbor i imenovanje organa upravljanja u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač SO Rudo.

Tekst  Javnog konkursa sa opštim i posebnim uslovima, informacijama o sukobu interesa i potrebnoj dokumentaciji možete preuzeti ovde.