Radno vrijeme i kontakti Matične službe opštine Rudo

Mjesna kancelarija Rudo – svakim radnim danom, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova

Matičari: Mićović Slavica i Đurović Nemanja

Telefon: 058/ 700 081

E-mail: maticar@opstinarudo.com

Mjesna kancelarija Štrpci – ponedeljkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od 07,00 do 15,00 časova

Matičar: Vidaković Mirjana

telefon: 058/ 730 130

Mjesna kancelarija Bijelo Brdo – utorkom i petkom u vremenu od 07,00 do 15,00 časova

Matičar: Vidaković Mirjana

Telefon: 058/ 725 – 124

Mjesna kancelarija Strgačina – petkom u vremenu od 07,00 do 15,00 časova

Matičar: Đurović Nemanja