Javni poziv

Na osnovu ciljeva i zadataka utvrđenih u Strategiji održivog razvoja opštine Rudo, Načelnik opštine Rudo, 2. februara 2023. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga projekata za kapitalne investicije za 2023. godinu

Jedan od strateških ciljeva opštine Rudo je povećanje stepena uključenosti građana, mjesnih zajednica, udruženja i ustanova u procesu planiranja  i razvoja lokalne zajednice i priprema prioriteta za finansiranje iz budžeta opštine Rudo za 2023. godinu, iz sredstava namjenjenih za kapitalne investicije.

Projekti treba da se odnose na neke od navedenih uslova i to: ekonomski razvoj, razvoj poljoprivrede, razvoj turizma, podržavanje razvoja životne sredine, kulturno prosvjetni razvoj, podržavanje omladine i/ili žena, ispunjava očekivanja većeg broja građana, smanjuje operativne troškove i slično.

Prijedloge projekta mogu podnositi upravne organizacije, savjeti mjesnih zajednica, pravna i fizička lica a pod uslovom da se odnose na širi interes lokalne zajednice.

Poziv za prijedlog projekata je otvoren do 23.02.2023.godine, do 14 časova.

Javni poziv je objavljen na sajtu opštine Rudo, Oglasnoj tabli opštine i TV Rudo.

Fizička lica će podnositi prijedloge projekata Savjetima mjesnih zajednica, odnosno Predsjednicima savjeta mjesnih zajednica i sve podnešene aplikacije moraju biti ovjerene pečatom mjesne zajednice; dok će pravna lica i upravne organizacije predavati popunjene aplikacije na Info pultu Odsjeka za pružanje usluga građanima opštine Rudo.

Aplikacije se mogu podići na Info pultu Odsjeka za pružanje usluga građanima opštine Rudo, kao i na sajtu Opštine Rudo.

Javni poziv

Aplikacija