Asfaltiranje putnog pravca Tomići – groblje u Bovanu

Završeni radovi na asfaltiranju putnog pravca Tomići – groblje u Bovanu u MZ Štrpci, u duzini od 175 m, kako je predviđeno Planom kapitalnih investicija za 2023. godinu.

Bovan (4)
Bovan (2)

Bovan (1)