Javni poziv

Opština Rudo raspisuje javni poziv radi upućivanja boraca koji su dospjeli u zarobljeništvo-logoraša Opštine Rudo

na banjsku rehabilitaciju u skladu sa izmjenom Odluke o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca

odbrambeno otadžbinskog rata RS („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 2/08 i 12/21).

Poziv je otvoren do 1. maja 2024. godine.

Javni poziv