Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora /mobilnog tima i njihovih zamjenika

Opštinska izborna komisija Rudo je na osnovu člana 2.13 tačka 3. Izbornog zakona BiH, a u vezi s članom 26. Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, raspisala Javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika.

Uslov za prijavu po ovom Javnom oglasu je:

  • da je prijavljeni kandidat osoba s pravom glasa,
  • da se na njega ne odnosi  član 2.3.Izbornog zakona BiH,
  • da ima prijavljeno prebivalište u opštini Rudo u pravilu da je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje.
  • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme,
  • da mu nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije BiH.

Prijava na Javni oglas vrši se popunjavanjem obrazca SG-3 koji se može preuzeti ovdje ili na šalteru Opštinske uprave Rudo,

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave Javnog oglasa na oglasnoj tabli opštinske uprave Rudo, na internet stranici Opštinske uprave Rudo i TV Rudo.

Prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište Opštinske izborne komisije Rudo sa naznakom:

Opštinska izborna komisija Rudo

Adresa: Đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića 41, 73260 Rudo sa naznakom „Prijava na Javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika. ne otvarati“.

Javni oglas

Obrazac SG- 3