Konačna rang lista korisnika banjske rehabilitacije

Nakon sprovedenog postupka po Javnom pozivu za upućivanje RVI i članova PPB na banjsku rehabilitaciju, donijeta je Konačna lista korisnika za banjsku rehabilitaciju za 2024. godine.

Opština Rudo po rasporednom nalogu u ovoj godini šalje 4 korisnika.

Konačna rang lista