Rezultati Javnog poziva za finansiranje projekata nevladinih organizacija/organizacija civilnog društva sredstvima budžeta opštine Rudo za 2024. godinu

Nakon sprovedenog javnog poziva za finansiranje projekata nevladinih organizacija/organizacija civilnog društva sredstvima budžeta opštine Rudo za 2024. godinu Skupštini opštine Rudo je na sjednici održanoj 25.04.2024. godine odobrila 10 projekata organizacija civilnog društva za finansiranje, sa kojim je opština Rudo potpisala ugovore o finansiranju.

Odobreni projekti Rang lista 2024.