Home / Author Archives: Jelena Kuzmanović

Author Archives: Jelena Kuzmanović

Feed Subscription

Rezultati međunarodnog pjesničkog konkursa

Rezultati međunarodnog pjesničkog konkursa

REZULTATI MEĐUNARODNOG PJESNIČKOG KONKURSA „MILOŠ VIDAKOVIĆ“ RUDO 2022 Povodom XXII „Vidakovićevih dana kulture“ u Rudom, Javna ustanova Centar za kulturno – prosvjetnu djelatnost „Prosvjeta“ Rudo i Književni klub „Miloš Vidaković“ Rudo u ča...

Opširnije »

Produžava se rok za prijavu na javni poziv

Produžava se rok za prijavu na javni poziv

Produžava se rok za prijavu na  Javni poziv  za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2022. godini. Zbog malog broja pristiglih prijava u datom roku, produžava se rok za prijavu na Javni poziv za dodjelu s...

Opširnije »

Ponovljeni javni oglas

Ponovljeni javni oglas

Načelnik opštine Rudo raspisuje Ponovljeni javni oglas o davanju pod zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pismenih ponuda u zgradi stare škole u Mrsovu, sagrađene na zemljištu označenom sa k.č.broj 2184/1, upisane u List nepokretnosti bro...

Opširnije »

Poziv organizacijama civilnog društva na javnu raspravu

Poziv organizacijama civilnog društva na javnu raspravu

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja opštine Rudo da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području Opštine Rudo za 2022. godinu, a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokra...

Opširnije »