Završena rekonstrukcija osnovnih škola

Picture 112

U planiranom roku , završeni su radovi na rekonstrukciji objekata Osnovne   škole  „Mokronozi“ i  Osnovne škole „Uvac“  . Prema rječima direktora preduzeća   „Usluga „ Rudo  , koje je bilo izvođač radova  i izvještaju  nadzornog organa , radovi su izvedeni prema priloženoj dokumentaciji , u planiranom roku i u okviru planiranih sredstava.

Načelnik opštine formirao je komisiju , sa zadatkom da izvrši ocjenu kvaliteta  i prijem radova. Prema zapisniku ove komisije, radovi  su završeni  prema ugovoru, zadovoljavajući propisani  kvalitet  i  količinu  izvedenih radova.

Picture 118