Konkurs za literarne i likovne radove

Udruženje osoba sa posebnim potrebama “Nada” Rudo i Opštinska razvojna agencija “ORA” Rudo, u okviru realizacije projekta “Interkulturalni kamp Rudo-Strgačina 2013”, finansiran od strane Američke ambasade u BiH, raspisuju:

Konkurs za prikupljanje literalnih i likovnih  radova na temu – Interkulturalizam i tolerancija

              Pozivaju se učenici svih osnovnih škola u BiH a posebno iz škola, koje su u prethodne četiri godine učestvovale u Interkulturalnom kampu Rudo – Strgačina,  da uzmu učešće na ovom konkursu i dostave svoje radove.

Literarni radovi treba da imaju za temu himnu Interkulturalnog kampa Strgačina, odnosno tekst himne.

  • Pjesma ne bi trebalo da sadrži više od dvadeset stihova, tj. maksimalno 5 strofa, od toga jedna strofa koja bi se ponavljala u vidu refrena. U slučaju da sadrže više strofa ili stihova, ti radovi neće  biti diskvalifikovani.
  • Da pjesma (tekst himne) ne smije sadržati uvrjedljive riječi, da mora biti u skladu sa duhom i prirodom ovog kampa.
  • Da autor teksta samim slanjem i učešćem pristaje na to da se prema njegovom tekstu uradi muzika, tj, da se himna komponuje.

Likovni radovi treba da predstavljaju budući grb,  logo i slogan Interkulturalnog kampa. 

  • Rad može da sadrži minimalno dvije od zadatih tema.
  • Izbor tehnike je slobodan, a rad treba da predstavlja ideju i ciljeve projekta “ Interkultralni kamp u Strgačini “,
  • Konkursom će biti odabrano jedno ili vise likovnih rešenje, koje će naknadno proći profesionalnu obradu, kako bi se dobio finalni dizajn,
  • Rešenje predstavlja vlasništvo udruženja „ Nada“ i isto zadržava pravo odlučivanja o finalnoj obradi idejnog rešenja.

Konkurs je takmičarskog karaktera i po tri najbolja rada biće nagrađena prigodnim nagradama.                                               

Uslovi prijavljivanja i učestvovanja:

1. Konkurs je otvoren za  učenike svih osnovnih škola u BiH,  uzrasta od 11 do 16 godina, kao i za članove udruženja  osoba sa posebnim potrebama u BiH.

2.Dostavljanje radova:

Klasičnom poštom, u zatvorenoj koverti,   na adresu Opštinska razvojna agencija “ORA”  Rudo ul. Miloša Obilića br.12. 73260 Rudo ili ličnom dostavom, u zatvorenoj koverti , u prostorije Opštinske razvojne agencije Rudo

3. Označavanje radova: Svaki rad treba da bude označen naslovom. Radovi koji budu izabrani za izložbu biće prikazivani naslovom, koji im je autor dodjelio i imenom autora.

4. Potrebno je još dostaviti:

Podatke o autoru sa kontakt podacima  (ime, prezime, uzrast, škola, razred-odjeljenje, telefon i e – mail)

Radovi, koji ne budu dostavljeni u roku,  neće biti uzeti u razmatranje,

Pitanja u vezi konkursa možeti slati na: orarudo@teol.net

Konkurs je otvoren od 30.10.2013. do 20.11.2013. godine. (napomena: radovi neće biti vraćeni.)

Želimo Vam puno uspjeha!