Međunarodni dan invalidnih osoba

Danas se, svuda u svijetu pa i u opštini Rudo, obilježava „Dan invalidnih osoba“ . Organizator ove manifestacije je udruženje „Nada“ Rudo. Prema rječima Milene Kujundžić, predsjednika ovog udruženja, danas će se okupiti roditelji invalidne djece, koje okuplja ovo udruženje. Sastanku će prisustvovati i predstavnici lokalne vlasti. Cilj današnjeg okupljanja je da se skrene pažnja na ovu kategoriju lica u našem okruženju, da se usvoji akcioni plan za 2014. godinu i naravno druženje i razmjena iskustava. Predstavnici udruženja „Nada“ i „Centra za dnevni boravak“ ukazaće na probleme, koji ih prate i predložiti načine njihovog rješavanja. Naravno, u ovom poslu očekuju pomoć države i lokalne zajednice. Glavni akcenat u daljim aktivnostima je na borbi za izjednačavanje prava invalidnih lica sa ostalim licima, pomoći u liječenju, brisanje barijera, odnosno obezbjeđenje prilaza za ova lica, obezbjeđenje pelena i drugih higijenskih sredstava, stavljanje obdaništa u funkciju i sl. Lokalna vlast je već krenula u aktivnosti rješavanja statusa „Centra za dnevni boravak„, čime će se znatno olakšati položaj ovih lica.

news-2009-december-invalid_490129495