O higijeni namirnica i ostalog….

Juče je, u maloj sali Doma kulture u Rudom, dr. Slađana Arsenović, mikrobiolog i rukovodilac Regionalnog centra za javno zdravstvo Foča, održala predavanje o obaveznoj sanitarnoj higijeni namirnica.

Ovo predavanje, predstavlja posebnu edukaciju za sticanje znanja o higijeni životne sredine, životnih namirnica, ličnoj hgijeni, zaraznim bolestima kao i sticanje osnovnih znanja o pravnoj regulativi, koja reguliše oblast zaštite stanovništva od zaraznih oblasti. Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, obavezi polaganja ispita o higijenskom minimumu,podliježu lica zaposlena u prizvodnji, pripremi, preradi, prometu i usluživanju hrane, lica koja rade na održavanju sistema za snadbijevanje stanovništva vodom za piće, pružanja usluga njege i uljepšavanja u salonima.Polaganje ispita obavezno je, svake četiri godine, za sve zaposlene u ovim oblastima.

sanitarci