Zašto su prazne srpske kolijevke?

predavanje u crkv.opštini 1

U maloj sali Doma kulture „Prosvjeta“ Rudo, magistar Biljana S.Spasić ,održala je predavanje na temu „ Zašto su prazne srpske kolijevke“.

U ime Crkvene opštine Rudo, kao jednog od  organizatora ovog izuzetno poučnog predavanja, uvodnu riječ dao je sveštenik jerej Vasilije R.Cvjetković.

U svom predavanju magistar Spasić je istakla da se, zbog negativnog priraštaja i demografskog pražnjenja prostora, svake godine, broj stanovnika Republike Srpske smanjuje za veličinu jednog Čajniča.

Po broju autogenocida (čedomorstava), prvi smo u Evropi ali i u svijetu, sa 93 abortusa na 1000 stanovnika.Istovremeno, u Evropi je prosjek pet abortusa.

Organizatori ovog predavanja, pored Crkvene opštine su i CKPD“ Prosvjeta“ Rudo i Narodna biblioteka „Prosvjeta“ Rudo.

predavanje u crkvi 2