Obavještenje

memorandum1

Broj: 02 – 06 – 1/ 15

Datum: 12. 01. 2015. god.

                       

OBAVJEŠTENJE

 

 

Prema obavještenju Republičkog zavoda za statistiku  Republike Srpske br. 06. 3. 03/ 061 .6. 1 – 1760/ 14 od 25. 12 .2014. godine, ovaj zavod, u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske (Sl. Gl .RS br. 85/ 03), tokom 2015-e godine, sprovodiće Anketu o potrošnji domaćinstava.

Metodom slučajnog odabira, anketiraće se 3173 domaćinstava iz Republike Srpske a neka od tih domaćinstava nalaze se na teritoriji opštine Rudo.

Cilj ankete je da se prikupe podaci o strukturi, veličini potrošnje i o socijalnom stanju domaćinstava. Podaci koji se ovako prikupe poslužiće kao osnova za buduće statističke analize i bolje kreiranje socijalno ekonomske politike u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Prikupljeni podaci o domaćinstvima su povjerljive prirode i koristiće se isključivo za statističke i naučne analize, u skladu sa odredbama Zakona o statistici RS (Sl .gl. RS  br. 85/ 03), Zakona o statistici BiH (Sl. glasnik BiH br. 26/ 04) i Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH(Sl. gl. BiH br. 49/ 06).

 

 

                                                            NAČELNIK OPŠTINE

                                                           Rato Rajak, dipl. inž. arh.

                                                          __________________