Proizvodnja kornišona

PZ „Uvac-Rudo“ p.o. vodi aktivnosti na organizovanju proizvodnje kornišona na području opštine Rudo.

U sklopu tih aktivnosti u subotu 14. marta u 13 časova stručno predavanje će održati predstavnici „Voćar-prometa“ d.o.o. iz Zvornika, a nakon toga je predviđeno i potpisivanje pojedinačnih ugovora.

Do sada je više od 50 poljoprivrednih proizvođača prijavljeno za proizvodnju kornišona na površini većoj od 5 hektara.