Predstavnici iz Rudog učestvovali u studijskoj posjeti i radionici “Jačanje lanaca vrijednosti ”

Radionica Istra

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u saradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), a u skladu sa opštim ciljem EU Projekta: “Priprema za implementaciju pristupa baziranog na razvoju teritorije – 2 faza” kao i FAO Projekta: “Podrška implementaciji integrativnih, inovativnih projekata na regionu zapadnog Balkana – pristup baziran na razvoju teritorije” i na osnovu analize protreba za obukama u prekograničnim regionima “Drina-Sava” i “Drina-Tara”, organizovala je radionicu i studijsko putovanje u trajanju od 6 dana na temu “Jačanje lanaca vrijednosti”.

Na radionici koja je održana od 23. do 25. marta u Andrevlju na Fruškoj Gori, i na studijskoj posjeti Istri koja je odžana  26-28. marta 2015. g  učestvovali su i korisnici SWG grantova „Drina-Tara“ regiona iz Rudog: Centar za odgovornu demokratiju COD Luna, SZTR Neven i PZ „Uvac-Rudo“.

Tokom radionica i studijske posjete učesnici su u radnim grupama razgovarali o  sledećim temama: Razvoj integrisanih regionalnih turističkih proizvoda/ponude u ABD regionima;  Planiranje razvoja poslovanja u preradi i prezentovanju hrane u lancu vrijednosti i na temu Razvoj zajedničke marketinške strategije kroz udruživanje u klastere.

Tokom studijske posjete učesnici su posjetili: Pršutarnu Buršić (Porodično preduzeće koje proizvodi istarski pršut), Uljaru Grubić (Prodično preduzeće koje se bavi uzgojem i preradom masline), Vilu Letan (restoranska ponuda jele od mesa Istarskog govečeta), AZRRI Istra d.o.o Pazin (Agencija za ruralni razvoj u čijem je sklopu Centar za održivi razvoj stočarstava, Centar za edukaciju, evropsku i institucionalnu saradnju i Degustacioni centar), Porodično gazdinstvo (uzgoj autohtoneog Istarskog govečeta), Seljačko domaćinstvo „Familija Felini“ (usluge seoskog turizma).

Gastronomski centar