Odluka o utvrđivanju kvalifikacija, broja članova, postupka žrijebanja i imenovanja članova glasačkih odbora

Odluka o utvrđivanju kvalifikacija, broja članova, postupka žrijebanja i imenovanja članova glasačkih odbora za provođenje postupka opoziva načelnika opštine Rudo

Komisija za provođenje postupka opoziva načelnika Opštine Rudo, a na osnovu člana 45.v stav 1. tačka 1, 5 i 12 Izbornog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 i 109/12, a u vezi sa članom 5. Odluke o pokretanju postupka opoziva načelnika opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj:11/18) i člana 2. Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka opoziva načelnika Opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj:11/18) na sjednici održanoj dana 26.11.2018 godine, donijela  je:

Odluka o utvrđivanju kvalifikacija, broja članova, postupka žrijebanja i imenovanja članova glasačkih odbora za provođenje postupka opoziva načelnika opštine Rudo

Tekst odluke možete preuzeti ovdje: