Produžen rok za prijavu u članstvo u Odboru Omladinske banke Rudo

Logo

Opština Rudo i Fondacija Mozaik su, u oktobru 2019. godine, potpisale Memorandum o saradnji za period 2019.-2023. godine kojim se uspostavlja Omladinska banka Rudo.
To je program koji omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:
• Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;
• Učešća u raspodjeli fondova;
• Pokretanju vlastitog biznisa.
Trenutno Omladinska banka Rudo ima otvoren poziv za prijem članova i članica u Odbor koji će biti zadužen za upravljanje Omladinskom bankom, u saradnji sa Opštinom i Fondacijom Mozaik.
Ako imaš od 17 do 30 godina i želiš da radiš aktivno na razvoju svoje zajednice upoznaj se sa detaljima poziva i prijavi se u

https://www.lonac.pro/produzili-smo-prijave-za-clanstvo-u-odborima-14-omladinskih-banaka .
Poziv je otvoren do 24.01.2020. godine.

Poziv