Obavještenje biračima

Obavještavaju se birači sa područja opštine Rudo, koji su upisani na birački spisak za glasanje na redovnom biračkom mjestu, a koji su pozitivni na COVID 19 ili ili im je aktom nadležnog organa određena obavezna izolacija da mogu, na spostveni zahtjev, bitu uvršteni u spisak za glasanje u svojim domovima putem posebnog mobilnog COVID tima.

Da bi bio uvršten na navedeni spisak birač je dužan najkasnije u roku od 72 časa prije dana izbora lično (putem e-maila, faks aparata ili telefonskih apilikacija osposobljenih za prijem dokumenata) ili putem drugog lica, dostaviti Opštinskoj izbornoj komisiji, zahtjev za glasanje putem kovertiranog glasačkog listića, u slobodnoj formi, odnosno medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID 19 ili akt nadležnog organa kojim mu je određena obavezna izolacija.

Birač kome je dijagnostifikovano oboljenje COVID 19 nakon isteka roka od 72 časa prije izbora, ili na sam dan izbora zahtjev za glasanje je dužan dostaviti najkasnije na sam dan izbora, do 9,00 časova.

Zahtjeve, odnosno potrebnu dokumentaciju birači mogu dostaviti na:

Faks broj:058/711-242

e-mail: skupstina@opstinarudo.com

 

aplikacija viber na telefone:

+38164/399-4414

         065/605-671

+38164/0011-770