Konkurs za upis učenika u prvi razred u JU Srednjoškolski centar Rudo u školskoj 2021/2022.godini

JU Srednjoškolski centar Rudo raspisuje Konkurs za upis učenika  u prvi razred u JU Srednjoškolski centar Rudo u školskoj 2021/2022.godini.

Uslovi za upis

 

 1. Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa;
 2. Lica koja se upisuju u škole za učenike sa smetnjama u razvoju mogu imati drugu dobnu granicu za upis u prvi razred, a najviše do navršene 21.godine;
 3. Učenici sa posebnim obrazovno-vaspitnim potrebama upisuju se na osnovu , nalaza i mišljenja  stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, a koje donosi nadležna ustanova;
 4. U školama za djecu sa smetnjama u razvoju školuju se učenici u skladu sa preporukama navedenim u nalazu i mišljenju stručne komisije;
 5. Kandidat sa posebnim potrebama ne podliježe kriterijumima bodovanja za upis;
 6. Svi učenici sa teritorije Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srbije konkurišu pod  jednakim uslovima za upis u prvi razred javne škole, bez obzira na to gdje su završili osnovnu školu;
 7. Učenici iz drugih država mogu da konkurišu i upisuju pod istim uslovima kao i učenici iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine;
 8. Prilikom predaje dokumenata za upis u prvi razred učenik iz druge države dužan je da dostavi dokaz o izvršenoj nostrifikaciji diplome ili dokaz da je zahtjev za nostrifikaciju diplome podnio Ministarstvu prosvjete i kulture Rebublike Srpske. (Ovo se ne odnosi na učenike koji su završili osnovno školovanje u Republici Srbiji);
 9. Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju orginalnim svjedočanstvima o završenim razredima osnovne škole i izvodom iz matične knjige rođenih;

JU Srednjoškolski centar Rudo u junskom  upisnom roku za školsku 2021/2022. godinu upisuje učenike:

Red.

Broj

Naziv struke Red.br.

zanimanja

Zanimanje Stepen Broj

odeljenja

Broj

učenuika

1. Gimnazija 1. Računarsko informatički smjer IV 1  20
2.

 

3.

Mašinstvo i obrada  metala

 

2. Tehničar CNC tehnologija IV 1 20
Saobraćaj 3.

 

Vozač motornih vozila III 1 20
                                 U k u p n o 3 60


UPISNI ROKOVI

Upis učenika obavlja se u dva upisna roka:

 1. u junskom roku, od  14.juna do 25.juna 2021.godine i
 2. u julskom roku, od 05.jula do 16.jula 2021.godine.

1.JUNSKI UPISNI ROK

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje u ponedeljak 14.06.2021.godine, a završava se u utorak, 15.06.2021.godine, za učenike koji imaju 60 i više bodova. Rezultati upisa objavljuju se u četvrtak, 17.06.2021.godine do 10,00 časova na oglasnoj tabli škole.

Prijem  dokumenata  za upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole  počinje u ponedeljak, 21.06.2021.godine, a završava se u srijedu, 23.06.2021.godine, za učenike koji imaju manje od 60 bodova.Rezultati upisa objavljuju se u petak, 25.06.2021.godine do 10,00 časova na oglasnoj tabli škole.

Škole su obavezne dostaviti podatke o upisu učenika u prvi razred,u prvom upisnom roku, Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske do 02.07.2021.godine.

Više informacija: konkurs