Objavljene Konačne rang liste studentskih stipendija za školsku 2023/2024. godinu

Kako u ostavljenom roku nije bilo podnesenih prigovora na Preliminalne rang liste studentskih stipendija utvrđenesu Konačne rang liste novih i dosadašnjih korisnika prava na studentske stipendije iz sredstava budžeta opštine Rudo za školsku 2023/2024.godinu.

U skladu sa planiranim  sredstvima u budžetu opštine Rudo za 2024.godinu u iznosu od 120 000, 00 konvertibilnih maraka, pravo na studentsku stipendiju u školskoj 2023/2024.godini ostvarilo je ukupno 114 studenata (43 nova korisnika i 71 dosadašnji korisnik).

Studenti-novi korisnici obavezni su potpisati ugovore o dodjeli studentskih stipendija za školsku 2023/2024 godinu, a termin potpisivanja ugovora biće objavljen naknadno.

Konačna lista – novi korisnici

Dosadašnji korisnici