Neradni dani za prvomajske i vaskršnje praznike

 

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.43/07) neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su:

-01.i 02.05.2024.godine (srijeda i četvrtak) i

-09.05.2024.godine (četvrtak), kada se obilježava republički praznik, Dan pobjede nad fašizmom.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Načelnik opštine odnosno gradonačelnik će odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade i u dane praznika Republike i u kom obimu, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.

U dane pravoslavnog Vaskrsa, koji je po Zakonu o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani biće:

-03.05. (pravoslavni Veliki petak),

-05.05. (dan Vaskrsa) i

-06.05.2024.godine (Vaskršnji ponedjeljak)

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.