Javna preduzeća

1. JAVNO PREDUZEĆE INFORMATIVNI CENTAR RUDO d.o.o
Adresa: Kragujevačka 16
Direktor: VD dir. Bradonjić Aleksandar
Telefon-faks:058/711-988
E-mail: infocentarrudo@gmail.com

2. KOMUNALNO PREDUZEĆE „USLUGA“ RUDO
Adresa: Miloša Obilića 4
Direktor: Miković Slobodan
Telefon-faks: 058/711-129
E-mail: komunalnorudo@teol.net