Kultura

Nosioci kulturnih aktivnosti u opštini su JU CKPD „ Prosvjeta“ Rudo i JU Narodna biblioteka „Manojlo Ilić“ Rudo .

JU CKPD „PROSVJETA“ RUDO

 Adresa: Trg slobode  1

Tel /faks: 058/711-226

E-mai: domkulture1rudo@teol.net

Direktor: Ilija Lučić ( 065/353-241 )

Organizator kulturno umjetničkih aktivnosti : Ilija Arsić (065/612-089 )

 

Programski sadržaj:

VIDAKOVIĆEVI DANI KULTURE

Vidakovićevi dani su tradicionalna kulturna manifestacija koja se organizuje od 2000. godine. Osnivač i organizator ove manifestacije je CKPD „ Prosvjeta“ Rudo i opština  Rudo. Ovom manifestacijom  želimo da sadržajnim programom podsjetimo ove i buduće generacije na djelo i život Miloša Vidakovića, jer njegovo djelo zaslužuje posebnu pažnju i opservaciju . Dani Miloša Vidakovića imaju svoje posebno mjesto u razvoju kulture i zadovoljenju kulturnih potreba .Manifestacija je bogati kulturni sadržaj iz oblasti književnosti i likovne umjetnosti.

Organizacijom ove i drugih kulturnih manifestacija želi se na najbolji mogući način odati posebno priznanje našem najvećem stvaraocu koji je dao neizbrisivi pečat u proteklom periodu u oblasti književnosti .Aktivnosti ove manifestacije se odvijaju u mjesecu decemru ,a sadrže više kulturnih događanja : svečana akademija ,književno veče , veče drame , izložbe slika , izložbe i promocije knjiga ,nagradni konkurs , veče folklora i itd.Ove godine se planira i postavljanje biste ovom književniku.

OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH I DRUGIH PRAZNIKA

Centar za kulturu je servis državnih i drugih institucija , vladinih i nevladinih organizacija u obilježavanju značajnih datuma , kao što su državni praznici ( Dan Republike ) , najznačajnijih vjerskih praznika ( Božić,Vaskrs,Petrovdan), i drugi značajni datumi međunarodnog karaktera ( 8.Mart, 1.Maj )

- Petrovdanske svečanosti -

S obzirom da naša opština Petrobdan obilježava kao svoju slavu,posvećenost ovom datumu će učiniti i Centar sa svojim saradnicima. Naime planira se održavanje međunarodne smotre folklora RS,Srbije,Crne Gore i BiH,,svečana akademija posvećena Petru i Pavlu kao prvim apostolima hrišćanstva,i dr.

-Svetosavske svečanosti-

Svečanu Svetosavsku Akademiju u osnovi priprema CKPD „Prosvjeta“ i SŠC Rudo.

Ova Akademija će biti konceptirana iz dva dijela,ozbiljni dio i zabavni.U sklopu ovih planira se i likovna izložba na temu „Svetosavlje“ iz redova učenika Osnovnih škola.

OBILJEŽAVANJE IZLOŽBI

U Centru za kulturu postoje pristojni uslovi za organizovanje zajedničkih ili pojedinačnih izložbi raznog sadržaja. Izložbe će se organizovati povodom obilježavanja značajnih datuma opštine ili godišnjica poznatih ličnosti i događaja,a u saradnji sa ostalim subjektima kulture.

OSTALE MANIFESTACIJE

Smotra dječijeg folklora opštine Rudo,okrugli sto na TV Rudo „Zaštita srpskog jezika i pisma“,takmičenje učenika srednje škole u besjedništvu,veče poezije zavičajnih pjesnika i obilježavanje Njegoševog jubileja.

Ansambl narodnih igara i pjesama – KUD „Prosvjeta“ Rudo

Pri Centru za kulturu djeluje Ansambl narodnih igara i pjesama prerastao iz folklorne sekcije,sa čijim se rezultatima može biti vrlo zadovoljno i sa kojima se možemo samo ponositi. Za njihovu dalju afirmaciju potrebno je obezbjediti odgovarajuće pretpostavke.U proteklom periodu ostvarenim rerzultatima Ansambl je to i objektivno zaslužio.Ansaml narodnih igara ima za cilj da konstantno okuplja velik broj,prije svega,mladih,od najmlađih do starijih uzrasta koji će kroz programe i kulturno-umjetnički sadržaj,upotpunjavati svoj kulturni život.Članovi ovog Ansambla,uz mnogo napora i odricanja,dostojno prezentuju kulturnu baštinu našeg naroda, bilo da se radi o mjesnim,opštinskim,regionalnim nastupima i koncertima izvan naše zemlje. Do sada je kroz Ansambl prošlo stotine članova a trenutno okuplja više od 120.Ansambl razvija bogatu aktivnost zajedništva i prijateljstva od najmlađih članova osnovaca, srednjoškolca, studenata i drugih kategorija stanovništva.

Sve se radi u svrhu njegovanja bogatstva izvornog i stilizovanog folklora i izvorne narodne pjesme, jednom rječju-razvoja kulture i tradicije i stvaranju boljih uslova življenja. Stvorene su dvije folklorne sekcije u MZ B.Brdo i Štrpci, MZ Mioče i Mokronozi, Ansaml će biti sveobuhvatan za cijelu teritoriju opštine.

Ansaml ženske pjevačke etno grupe  je počeo sa  radom u drugoj  polovini prošle godine i imao je do sada više nastupa u Republici Srpskoj i Srbiji .

Pored ansambla narodnih igara  i pjesama naša Ustanova sa velikom važnošću može se pohvaliti odličnim frulašima, od kojih je jedan prvak Republike Srpske 2011.godine i prvak frule Srbije 2012.godine.

JU NARODNA BIBLIOTEKA „MANOJLO ILIĆ“ RUDO

 Adresa: Trg slobode 1

Tel/faks: 058/711-776

E-mail: biblioteka rudo@spinter.net

Direktor: Ivana Spasojević

JUNB „Prosvjeta“Rudo pod ovim nazivom egzistira od 1998. godine kada je registrovana kod Osnovnog suda u Lukavici. Djelatnost Biblioteke je obavljanje bibliotekarske i izdavačke djelatnosti,a ista podrazumjeva sprovođenje aktivnosti koje se odnose na opšte obrazovanje, informisanje i zadovoljavanje kulturnih potreba stanovništva na području opštine Rudo.

JU NB „ Prosvjeta“Rudo ima zaposlenih pet radnika koji se finansiraju od strane Ministarstva prosvete i kulture RS, a Opština Rudo kao osnivač vrši finansiranje ostalih troškova poslovanja ( grijanje,struja,voda,tekuće održavanje itd. ), a za te potrebe u ovoj godini je izdvojen iznos od 7200,00 km .

JU NB „ Prosvjeta „ Rudo raspolaže ukupnim  fondom od 22169 bibliotekarskih jedinica , a od tog broja 17776 bibliotekarskih jedinica je iventarisano po UDK sistemu iiste su složene po odjeljenjima i za njih postoji urađen katalog po autorima.

Postojeće iventarisane bibliotekarske jedinice približno određuju sledeću strukturu knjiga:

  • Belatristika     45 %
  • Naučna i naučno popularna literatura     25 %
  • Literatura za djecu     27 %
  • Referensna literatura     3 %

U 2013.godini smo preko jednog računara omogućili svojim korisnicima i usluge interneta ,a u planu je nabavka više računara za ovu namjenu čime bi se kvalitet usluge  podigao na jedan veći nivo.

Takođe smo pokrenuli aktivnosti na izradi softerskog programa za elektronsku obradu bibliotekarskih jedinica (do sada se to radilo manuelno), a cilj je da se uključimo u projekat „Virtuelne biblioteke RS“ odnosno da se uključimo u projekat sistemskog umrežavanja svih biblioteka u Repulici Srpskoj .Za ovu namjenu su nabavljena tri kompjutera u kojim je instalisan program „ Publiko 2004“.

Pošto JU NB „Prosvjeta“ Rudo nema namjensku prostoriju za potrebe čitaonice obratili smo se Opštini Rudo sa dva projekta kojima apliciramo u programu Strategije razvoja Opštine Rudo za period 2012-2017 kojim rješavamo problem čitaoničkog prostora i prostora za depo (odlaganja neaktuelnih knjiga ), kao i obnovu postojećeg bibliotekarskog fonda .