Mjesne zajednice

MZ Rudo čine naseljena mjesta : Rudo, Gornje Cikote, Prebidoli, Resići, Gojava, Obrvena, Nikolići i Popov Do.
Članovi Savjeta MZ : Bradonjić Radojko, Lazović Radosav, Miličević Goran, Nikolić Gordana, Novaković Miroslav, Pjevčević Milorad i Spasojević Ilija.
Predsjednik Savjeta MZ Miličević Goran a zamjenik predsjednika Novaković Miroslav

MZ Staro Rudo čine naseljena mjesta: Staro Rudo, Zlatari, Strgači, Budalice, Kosovići, Viti Grab, Dorići i Zagrađe.
Članovi savjeta MZ : Đerić Srđan, Janković Njegoš, Kostić Momir, Spasojević Sveto i Terzić Branislav
Predsjednik Savjeta MZ Janković Njegoš a zamjenik predsjednika Đerić Srđan

MZ Mrsovo čine naseljena mjesta: Mrsovo, Biševići, Polimlje, Orah, Past, Gaočići, Dugovječ, Sokolovići i Ljutava.
Članovi Savjeta MZ: Vuković Nebojša, Jeremić Brane, Mićević Milan, Ristović Dragan i Tuba Đoko
Predsjednik Savjeta MZ Mićević Milan a zamjenik predsjednika Ristović Dragan

MZ Setihovo čine naseljena mjesta: Setihovo, Grivin, Rupavci, Stankovača, Bjeljevine, Bjelugovina, Zubanj i Ravne Njive.
Članovi Savjeta MZ: Gojak Hasija, Jojević Milan, Mićević Radomir, Sadiković Began i Ćuviza Goran
Predsjednik Savjeta MZ Ćuviza Goran a zamjenik predsjednika Jojević Milan

MZ Strgačina čine naseljena mjesta: Strgačina, Arbanasi, Peljevići, Bare, Pribišići, Petačine, Gornja Strmica, Donja Strmisa, Omačina, Trbosilje, Šahdani, Blizna, Oputnica, Dubac, Pazalje, Zarbovina, Kovači, Čavdari, Dolovi, Pohare, Džihanići, Radoželje i Grabovik.
Članovi Savjeta MZ : Klačar Zlata, Klačar Mujo, Mijušković Dragana, Pohara Muhamed i Čović Radenko
Predsjednik Savjeta MZ Klačar Mujo a zamjenik predsjenika Čović Radenko

MZ Mioče čine naseljena mjesta: Mioče, Trnavci kod Rudog, Oskoruša, Boranovići, Kula, Donji Cikoti, Ustibar i Međurječje.
Članovi Savjeta MZ: Jelić Božo, Mitrović Goran, Mitrović Drago, Pjevčević Obrad, Simić Dragan, Simić Duško i Stanković Desimir
Predsjednik Savjeta MZ Mitrović Drago a zamjenik predsjednika Simić Dragan

MZ Mokronozi čini naseljeno mjesto Mokronozi.
Članovi Savjeta MZ: Bogdanović Ljubiša, Bogdanović Milena, Gavrilović Miroslav, Nikitović Radoje i Novaković Milenko
Predsjednik Savjeta MZ Gavrilović Miroslav a zamjenik predsjednika Bogdanović Ljubiša

MZ Uvac čine naseljena mjesta: Uvac, Plema i Knjeginja.
Članovi Savjeta MZ: Bandović Goran, Lučić Dragan, Nikolić Sreten, Novaković Dragan i Stikić Mišo
Predsjednik Savjeta MZ Stikić Mišo a zamjenik predsjednika Lučić Dragan

MZ Štrpci čine naseljena mjesta: Štrpci, Zubač, Bovan, Bjelušine, Gornja Rijeka i Donja Rijeka.
Članovi Savjeta MZ: Andžić Bogosav, Đurović Sreten, Ljubojević Nenad, Stanišić Dragojle i Stikić Predrag
Predsjednik Savjeta MZ Ljubojević Nenad a zamjenik predsjednika Stanišić Dragojle

MZ Bijelo Brdo čine naseljena mjesta: Bijelo Brdo, Arsići, Misailovina, Danilovići, Gornji Ravanci, Donji Ravanci, Vagan, Mikavice, Janjići, Prijevorac, Rakovići, Božovići, Trnavci, Cvrkote i Omarine.
Članovi Savjeta MZ: Anđić Nikola, Božović Sreten, Vidaković Miloš, Tomić Jelena i Ćirović Milovan
Predsjednik Savjeta MZ Anđić Nikola a zamjenik predsjednika Vidaković Miloš