Odluke o dodjeli ugovora 2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanacija zaštitne mreže na školskom dvorištu u Mokronozima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Osiguranje zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Geodetske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rekonstrukcija i adaptacija obdaništa u Rudom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Asfaltiranje puta Strgačina-Čavari-Kovači

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izgradnja AB potpornih zidova i zaštitnog kanala na putu Strgačina-Čavdari

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2018-2019 godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2 – Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2018-2019.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izrada Elaborata za seoski put za selo Mitroviće i za izgradnju saobraćajnice u naselju Rosulje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluge kafilerije-Hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka elektromatrijala i reparacija svjetiljki

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Rudo u 2018. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Javna rasvjeta na teritoriji opštine Rudo u 2018. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka opreme za video nadzor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka poluoblica i grede

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Ulice kralja Petra I oslobodioca u Rudom i projekta tehničke vode u Mrsovu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Održavanje lokalnih puteva opštine Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Obavljanje usluge opšte sistemske deratizacije u 2018.god.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rekonstrukcija i adaptacija obdaništa u Rudom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Održavanje lokalnih puteva opštine Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskih stolica i ormara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika u naselju Oputnica – opština Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Prevoz učenika na području opštine Rudo u 2019. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Ukrašavanje grada za Novu godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka goriva za potrebe opštine Rudo u 2019. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za opremanje stambenog objekta kolektivnog smještaja u Rudom