Odluke o dodjeli ugovora 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Osiguranje zaposlenih radnika u opštini Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Obavljanje usluge opšte sistemske deratizacije u 2019. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2019-2020. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanacija lokalnog puta Skakavac – Bjeljevine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka saobraćajnih zanakova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanacija trotoara i odvod površinskih voda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Pružanje advokatskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Održavanje lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Snimanje situacije terena za izradu projekta dalekovoda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Petrovdan

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rekonstrukcija Ulice kralja Petra I oslobodioca

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluga kafilerije-hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Asfaltiranje nekategorisanih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izgradnja ograde i pristupnog puta u kasarni Rudo

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Nabavka nadzornih kamera

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Održavanje lokalnih puteva-sanacija mosta u Bulčić rijeci MZ Staro Rudo

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Nabavka računarske opreme

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Izvođenje radova na vazdušnom grijanju i ventilaciji sportske dvorane u Rudom i adaptacija kotlovnice u SŠC

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika u MZ Mrsovo( Biševići)-opština Rudo

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Nabavka steonih junica

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Nabavka patosnica za saniranje mosta u Polimlju

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Adaptacija prostora za mini siranu u Štrpcima-opština Rudo

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Čišćenje snijega u 2019-2020 godini

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Adaptacija prostora za mini siranu u Štrpcima-opština Rudo

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Asfaltiranje lokalnog puta Setihovo, Ravno Setihovo i Kovioc

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Nabavka goriva za potrebe opštine Rudo u 2020. godini

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Nabavka steonih junica

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Ukrašavanje grada za Novu godinu

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Spremanje i posluživanje hrane i pića za obilježavanje 22. decembra

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Snimanje situacije za projektovanje rekonstrukcije dijela lokalnog puta Rosulje-Prebidoli-Gornje Cikote i izrada projekta rekonstruisanog dijela puta

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Usluga uklanjanja bespravno započetog objekta

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Nabavka promotivnog materijala za Novu godinu

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Usluga rušenja i uklanjanja objekta smještenog u Ulici Palih Srpskih boraca i Cara Dušana u Rudom