Odluke o dodjeli ugovora 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT1 – Nabavka polovnog kamiona

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT2 – Nabavka priključnog vozila specijalizovanog za prevoz vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka usluge keteringa povodom proslave dana Republike Srpske

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskih stolica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala za januar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka promotivnog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka zastava

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Postavljanje nosača zastava

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluga redovnog održavanja programa DocuNoca, Finova i održavanje serverskog sistema

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Osiguranje zaposlenih radnika u opštini Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izrada projektne dokumentacije za vodovod Mrsovo-Obrvena-Opština Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izrada stručnog mišljenja i UTU uslova za vodovode Uvac, Štrpci i Bijelo Brdo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka usluge održavanja lokalnih puteva na području opštine Rudo-sanacija puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju mosta na rijeci Lim radi povezivanja naselja Uvac i Mokronozi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Snimanje terena, stručno mišljenje i UTU za javnu rasvjetu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluga banjske rehabilitacije logoraša

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kompjuterskog materijala za mjesec maj 2022.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog materijala za mjesec maj 2022.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Snimanje trase puta Rudo-Kula( desna strana rijeke Lim) u svrhu izrade UT uslova i glavnog građevinskog projekta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Revizija projektne dokumentacije za vodovod Mrsovo-Obrvena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka knjiga u svrhu reprezentacije-Reprezentacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nepredviđeni radovi na asfaltiranju lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabvka kamera, druge oprem i uputstva za rad video nadzora za odlaganje komunalnog otpada

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2022-2023. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Rudo u 2022. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog materijala za jun mjesec u 2022. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kompjuterskog materijala za jun mjesec u 2022. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka usluge fotokopiranja za jun mjesec u 2022. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Spremanje hrane i pića za slavski ručak povodom dana opštine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Betonski radovi na betoniranju puteva na području opštine Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izgradnja kapije i ograde na gradskoj deponiji “ Dolovi“ Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka bunarske pumpe za izbacivanje vode

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Asfaltiranje puteva ( Setihovo, Mokronozi i Bijelo Brdo)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Proširenje javne rasvjete ( Gornji i Donji Uvac i Budimlija)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Zamjena dotrajale krovne konstrukcije i potpuna zamjena krovnog pokrivača Osnovne škole Štrpci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kompjuterskog matarijala za septembar mjesec u 2022.godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog materijala za septembar mjesec u 2022. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Energetsko utopljavanje Osnovne škole u Štrpcima u opštini Rudo

Odluka o izboru trećerangiranog ponuđača – Nabavka računara sa pratećom opremom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Vodovod Mrsovo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kontejnera za smeće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Radovi na uređenju pijace za prodaju mliječnih i mesnih proizvoda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Revizija tehničke dokumentacije tri projekta za rekonstrukciju vodovodne mreže na području opštine Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kompjuterskog materijala za novembar mjesec u 2022. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog materijala za novembar mjesec u 2022.godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Čišćenje snijega na putevima I i II kategorije na području opštine Rudo u 2023.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Opremanje zubne ambulante, zubarskih stolica i fotelja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Opremanje zubne ambulante DZ“ Dr Stojana i Ljubica“ Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Projektovanje puta Štrpci-Jablanica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Adaptacija vodovodne cijevi na mostu u Rudom