Poljoprivreda

Opština Rudo po svojim prirodnim,  reljefnim,  geografskim,  klimatskim i drugim karakteristikama spada u brdsko planinsko područje.  Područje je pogodno za razvoj voćarstva,  stočarstva i ratarstva.  Procjenjuje se da  na području  opštine ima 1.930 poljoprivrednih domaćinstava,  dok je prema zvaničnij evidenciji Agencije za posredničke,  informatičke i finansijske usluge „APIF“ Banja Luka,  registrovano 612 Poljoprivrednih gazdinstava. Na  oko 55 ha obradive površine  zasađeno je oko 750. 000 sadnica maline.   Na području opštine izgrađena je hladnjača kapaciteta 350t u vlasništvu PZ „Uvac-Rudo“p.o. . U 2008. godini započelo je sa radom i preduzeće DOO „Boletus“ sa sjedištem u Foči,  a koje u svom sastavu na području naše opštine ima rekonstruisanu sušaru za sušenje prvenstveno šljive i ostalog voća,  povrća, šumskih plodova i ljekovitog bilja kapaciteta 5T/24 sata rada. U 2009. godini u ovom preduzeću je instalisana hladnjača kapaciteta 200 T i tunel za dubinsko zamrzavanje proizvoda kapaciteta 6T/24 sata rada.   SZR«Neven» se  bavi proizvodnjom (na oko 3 ha površine) i pakovanjem čaja od nevena, krema i tinktura. Obzirom da poljoprivredni proizvođači uviđaju prednost intezivnog načina uzgoja voća , sve veći broj ih prelazi na taj način uzgoja (šljiva, jabuka , kruška i trešnja).

U cilju boljeg organizovanja poljoprivrednih proizvođača registrovano je  Udruženje pčelara «Medovina» koje broji 30 članova koji imaju oko 1000 društava pčela,  Udruženje malinara „Malina“  okuplja oko 250 malinara . Na području Opštine je krajem 2010.godine registrovana Poljoprivredna zadruga „Ekološki limski biseri“, koja posluje na prostoru mjesne zajednice Setihovo.

Usluge poljoprivrednicima u vidu preventivnih i drugih mjera za zdravstvenu zaštitu životinja pruža AD »Veterinarska stanica»  koja raspolaže stručnim kadrom,  objektom i opremom za obavljanje te djelatnosti.