Program rada

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine opštine Rudo (“Službeni glasnik opštine Rudo“, broj: 3/13 i 5/14), Skupština opštine Rudo na svojoj sjednici  održanoj dana 27.12. 2016. godine,  donosi

bng1

PROGRAM RADA

Skupštine opštine Rudo za 2017. godinu

Program rada Skupštine opštine Rudo za 2017. godinu utvrđuje sadržaj pitanja  koja će Skupština opštine Rudo razmatrati, način i rokove razmatranja istih, kao i obrađivače, odnosno predlagače materijala o kojima će se raspravljati.

Radna tijela Skupštine će, u skladu sa ovim programom i svojim nadležnostima, razmatrati materijale pripremljene za Skupštinu, o čemu će u okviru svog domena davati mišljenja, podnositi prijedloge i odgovarajuće izvještaje.

Program rada Skupštine opštine za 2017. godinu je definisan na kvartalnom nivou i on je osnova za blagovremeno i redovno planiranje sjednica Skupštine i njenih radnih tijela.

PRVI KVARTAL

 1. Izvještaj o radu Načelnika opštine Rudo u 2016. godinu,

OBRAĐIVAČ:Načelnik opštine

 1. Izvještaj o provođenju Programa civilne zaštite za 2016. godinu i Program rada za 2017. god,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Plan rada i Finansijski plan JZU DZ„Dr Stojana i Ljubica“ Rudo i Program mjera na zaštiti zdravlja stanovništva u opštini Rudo za 2017. godinu,

OBRAĐIVAČ: JZU DZ „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo

 1. Program rada i Finansijski plan JU Centar za socijalni rad Rudo za 2017. godinu,

OBRAĐIVAČ: JU Centar za socijalni rad Rudo

 1. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove za turizam i sport Rudo za 2017.godinu,

OBRAĐIVAČ: Javna ustanova za turizam i sport Rudo

 1. Program rada i Finansijski plan JU Narodna biblioteka „Prosvjeta“ Rudo za 2017.godinu,

OBRAĐIVAČ: JU Narodna biblioteka „Prosvjeta“ Rudo

 1. Program rada i Finansijski plan KP „Usluga“ a.d. Rudo za 2017. godinu,

OBRAĐIVAČ:KP „Usluga“ a.d. Rudo

 1. Program rada i Finansijski plan JP Informativni centar. Rudo za 2017. godinu,

OBRAĐIVAČ:JP Informativni centar Rudo

 1. Program rada i Finansijski plan JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo za 2017. godinu,

OBRAĐIVAČ: JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo

 1. Informacija o stipendiranju studenata u 2016/2017 školskoj godini,

OBRAĐIVAČ: Komisija za dodjelu studentskih stipendija

 1. Prijedlog Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2017. godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Program upisa obrazovnih profila u SŠC Rudo,

OBRAĐIVAČ: Srednjoškolski centar Rudo

 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Izvještaj o radu Mjesnih zajednica za 2016. godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti i Savjeti Mjesnih zajednica

 1. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Rudo za 2016. godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Informacija o radu inspekcijskih službi u 2016. godini,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2016. godinu,

OBRAĐIVAČ: Komisija za kapitalne investicije

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za 2017.godinu,

OBRAĐIVAČ: Komisija za kapitalne investicije

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Informacija o radu Poljoprivredne zadruge „Uvac-Rudo“ sa p.o. Rudo,

OBRAĐIVAČ: Poljoprivredna zadruga „Uvac-Rudo“ sa p.o. Rudo

 1. Izvještaj o radu budžetskih korisnika za 2016. godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređ. i insp. poslove i sami korisnici

 1. Informacija o radu udruženja građana i njihovom materijalnom položaju i Izvještaj o utrošku sredstava iz budžeta SO-e Rudo odobrenih udruženjima građana u 2016.godini,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređ.i insp. poslove i udruženja građana

 1. Prijedlog Odluke o finansiranju projekata udruženja građana iz budžeta opštine Rudo za 2017.g,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 

DRUGI KVARTAL

 1. Informacija o izvršenju budžeta za period 01.- 31.03.2017.godine,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o obavljanju komunalne djelatnosti i stanju komunalne infrastrukture, školskih ustanova i sportskih terena u opštini Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o stanju i radu preduzeća i uslužno-proizvodnih i trgovinskih radnji na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o stanju u oblasti Centra za socijalni rad Rudo,

OBRAĐIVAČ: Centar za socijalni rad Rudo

 1. Informacija o Planu rada šumskog gazdinstva „Panos“Višegrad za 2017.godinu i stanju šuma na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ:Šumsko gazdinstvo „Panos“ Višegrad

 1. Informacija o radu Poreske uprave – Područna jedinica Rudo,

OBRAĐIVAČ: Poreska uprava RS – Područna jedinica Rudo

 1. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o radu Veterinarske službe na teritoriji opštine Rudo, i zdravstvenom i brojnom stanju stočnog fonda,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove i   pravno lice registrovano za poslove veterinarska zaštite

 1. Informacija o radu gradske zelene pijace i prometu poljoprivrednih proizvoda i stoke na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o stanju u oblasti sporta, fizičke kulture, opšte kulturno-prosvjetne djelatnosti i informisanja na području opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Informacija o snabdjevenosti i kvalitetu vode za piće na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o snabdjevenosti električnom energijom i stanje električne mreže na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: „Elektrodistribucija“ Pale-Radna jedinica Rudo

 1. Informacija o tehničko-materijalnom stanju i opremljenosti Vatrogasnog društva Rudo i protiv-požarne zaštite na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Vatrogasno društvo Rudo

 1. Informacija o zaštiti životne sredine, stanju zelenih površina,parkova i deponija za smeće,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine opštine u proteklom periodu,

OBRAĐIVAČ: Stručna služba Skupštine opštine Rudo

 1. Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.-30.06.2017. godine,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Izvještaj o šestomjesečnom poslovanju korisnika budžetskih sredstava,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređ. i insp. poslove i sami korisnici

 1. Informacija o stanju saobraćaja i putnih komunikacija na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o javnom redu i miru na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ:Policijska stanica Rudo

 

TREĆI KVARTAL

 1. Informacija o izvršenju budžeta opštine Rudo za period 01.01.-30.09.2017.godine,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 1. Informacija o rješavanju upravnih predmeta,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Informacija o sprovođenju zakonskih i drugih propisa iz oblasti zaštite boraca, RVI i porodica poginulih boraca,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, podr. jedinica Rudo,

OBRAĐIVAČ: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Područna jedinica Rudo

 1. Informacija o upisu učenika školskoj 2017/201 godini,

OBRAĐIVAČ: SŠC Rudo i osnovne škole

 1. Izvještaj o realizaciji Programa zimskog održavanja puteva na području opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

 

ČTVRTI KVARTAL

 1. Prijedlog Odluke o Nacrtu budžeta opštine Rudo za 2018. godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Informacija o stanju u oblasti poštanskog saobraćaja,

OBRAĐIVAČ: Pošte RS – Radna jedinica Foča.

 1. Informacija o stanju u oblasti lovstava na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Lovačko udruženje „Varda“ Rudo.

 1. Informacija o stanju u oblasti ribolova na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Udruženje ribara „Jezero“ Rudo.

 1. Informacija o stanju zaposlenosti na teritoriji opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Zavod za zapošljavanje RS- Biro Rudo

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta opštine Rudo za 2018. godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Rudo za 2018.godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Programa korišćenja sredstava naknade od prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2018.godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2018.god,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Programa korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2018.godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Plana utroška namjenskih sredstava za 2018.godinu ostvarenih po osnovu Zakona o zaštiti od požara,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i Vatrogasno društvo Rudo

PREDLAGAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Rudo,

BRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Rudo za 2018. Godinu,

OBRAĐIVAČ: Predsjednik Skupštine i sekretar Skupštine

PREDLAGAČ:Predsjednik Skupštine

 1. Program rada Načelnika opštine Rudo za 2018. godinu,

OBRAĐIVAČ: Načelnik opštine

 1. Prijedlog Odluke o podsticajima u poljoprivredi za 2018.godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Prijedlog Odluke o visini stope za obračun poreza na nepokretnosti,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti nepokretnosti na području opštine Rudo,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

PREDLAGAČ:Načelnik opštine

 1. Program rada mjesnih zajednica za 2018. godinu,

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine opštine Rudo u proteklom periodu,

OBRAĐIVAČ: Stručna služba Skupštine opštine

 

Pored naprijed navedenog, Skupština opštine  će  razmatrati i druga pitanja po zahtjevu predlagača ovlaštenih Poslovnikom, i odlučivati o drugim pitanjima u skladu  sa  zakonskim propisima  i  Statutom opštine Rudo.

Obavezuju se nosioci stručne obrade i predlagači da blagovremeno izrade i dostave odgovarajući materijal i druge akte Skupštini opštine – Stručnoj službi u predviđenim rokovima a najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine. Stručna služba će blagovremeno obavjestiti obrađivače o terminima održavanja sjednica Skupštine opštine. Materijal se dostavlja Stručnoj službi Skupštine opštine u ostavljenom roku, umnožen u 26 primjeraka.

Stručni obrađivači i predlagači materijala dužni su da materijale pripremaju u formi predviđenoj za određenu vrstu materijala i da u njima iznose objektivno stanje i činjenice sa jasnim i konkretnim prijedlozima mjera i zaključaka.

O sprovođenju ovog Programa staraće se predsjednik Skupštine zajedno sa Kolegijumom Skupštine, koji su ovlašteni da u skladu sa Poslovnikom odrede termine održavanja sjednica Skupštine, a ukoliko se ukaže potreba, mogu pomjerati rokove razmatranja pojedinih pitanja definisanih ovim Programom.

 

Broj:01-022-80/16

Datum:27. decembar 2016.godine

                                                     PREDSJEDNIK

Skupštine opštine Rudo

Saša Drobnjaković,dipl.ecc.s.r.