Radna tijela

STALNA RADNA TIJELA

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA    

 1. Novaković Isidora, predsjednik
 2. Simić Željko, zamjenik predsjednika
 3. Ćuviza Goran, član
 4. Prijović Ninoslav, član
 5. Nenadić Zoran, član

KOMISIJA ZA STATUTARNA PITANJA, POSLOVNIK I PROPISE

 1. Novaković Isidora, predsjednik
 2. Prijović Ninoslav, zamjenik predsjednika
 3. Bogdanović Nevenka, član

KOMISIJA ZA NAGRADE I PRIZNANJA

 1. Milinković Dobrisav, predsjednik
 2. Janjić Njegoš, zamjenik predsjednika
 3. Jevđević Miroslav, član

KOMISIJA ZA SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

 1. Prijović Ninoslav, predsjednik
 2. Stikić Rade, zamjenik predsjednika
 3. Despić-Mićović Marijana, član

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

 1. Vuković Igor, predsjednik
 2. Simić Slaviša, zamjenik predsjednika
 3. Simić Đurđina, član

KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE     

 1. Spasojević Predrag, predsjednik
 2. Pavlović Dragan, zamjenik predsjednika
 3. Stikić Predrag, član

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

 1. Simić Slaviša, predsjednik
 2. Kujundžić Anđela, zamjenik predsjednika
 3. Topalović Gordana, član
 4. Janićijević Aleksandar, član
 5. Mikavica Danijela, član

KOMISIJA ZA MJESNE ZAJEDNICE        

 1. Simić Željko, predsjednik
 2. Ikonić Zoran, zamjenik predsjednika
 3. Vuković Igor, član

KOMISIJE ZA POVRATAK IZBJELOG I RASELJENOG STANOVNIŠTVA

 1. Ćirović Milovan, predsjednik
 2. Maglajlija Ejub, zamjenik predsjednika
 3. Šero Enver, član

 ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, PREDSTAVKE  I PRITUŽBE GRAANA

 1. Dujović Slađan, predsjednik
 2. Gardović Goran, zamjenik predsjednika
 3. Stanić Mirko, član
 4. Ćirović Milovan, član
 5. Bukva Miloš, član

ODBOR ZA REGIONALNU I MEĐUNARODNU SARADNJU

 1. Ćirović Velibor, predsjednik
 2. Cvrkota Marijana, zamjenik predsjednika
 3. Bukva Miloš, član
 4. Simić Slaviša, član
 5. Mitrović Tomislavka, član

ETIČKI ODBOR

 1. Spasojević Predrag, predsjednik
 2. Bradonjić Ljubina, zamjenik predsjednika
 3. Simić Slaviša, član
 4. Jelić Danijel, član
 5. Pjevčević Bojana, član

ODBOR ZA ZDRAVLJE

 1. Marinković Radivoje, predsjednik
 2. Stupić Dušan, zamjenik predsjednika
 3. Šimšić Katarina, član

SAVJET ZA SPORT

 1. Novaković Isidora, predsjednik
 2. Drobnjaković Saša, zamjenik predsjednika
 3. Stojnić Sava, član

SAVJET ZA ŠKOLSTVO  I  KULTURU

 1. Jovanović Dragan, predsjednik
 2. Todorović- Barbarez Nataša, zamjenik predsjednika
 3. Cerović Dejan, član
 4. Prijović Ninoslav, član
 5. Mitrović Marina, član

SAVJET ZA KOMUNALNA PITANJA

 1. Ćirović Velibor, predsjednik
 2. Nenadić Zoran, zamjenik predsjednika
 3. Mijušković Dragana, član
 4. Miković Slobodan, član
 5. Lučić Dragoslav, član

 

POVREMENA RADNA TIJELA

FORUM ZA BEZBJEDNOST OPŠTINE RUDO

 1. ĆIROVIĆ VELIBOR, predsjednik Skupštine opštine,
 2. RAJAK RATO, načelnik opštine, zamjenik predsjednika
 3. sekretar Skupštine opštine,
 4. MEDOVIĆ BOJAN, komandir Policijske stanice Rudo,
 5. ELEZ TATOMIR, predstavnik SŠC Rudo,
 6. KOJADINOVIĆ SLAVICA, predstavnik OŠ Štrpca,
 7. BARBAREZ TODOROVIĆ NATAŠA, predstavnik OŠ Rudo,
 8. STAŠEVIĆ SLAVICA, predstavnik Centra za socijalni rad,
 9. PJEVČEVIĆ MARKO, referent civilne zaštite,
 10. TOPALOVIĆ MILUN, predstavnik Vatrogasnog društva Rudo,
 11. MILIKIĆ MARINA, predstavnik Doma zdravlja Rudo,
 12. MIJUŠKOVIĆ MIRKO, komunalna policija Rudo,
 13. KOVAČEVIĆ SLAVICA, sudija Osnovnog suda Višegrad,
 14. MITROVIĆ SVJETLANA, predstavnik mladih,
 15. IKONIĆ ZORAN, predstavnik privatnog sektora,
 16. PAVLOVIĆ DRAGAN, predstavnik udruženja,
 17. HASEČIĆ ESAD, predstavnik povratnika,
 18. STUPIĆ ZORAN, predstavnik DGS,

KOMISIJA ZA PLANIRANJE RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

 1. Ćirović Velibor, predsjednik Skupštine, predsjednik,
 2. Rajak Rato, Načelnik opštine, potpredsjednik,
 3. Đurović Zoran, sekretar Komisije,
 4. Ćuviza Goran, predstavnik mjesnih zajednica, član
 5. Pavlović Dragan, predstavnik nevladinih organizacija, član
 6. Stanišić Krsta, predstavnik nevladinih organizacija, član
 7. Miković Slobodan, predstavnik javnih institucija, član
 8. Ćirović Milovan, predstavnik privatnog sektora, član
 9. Kulašević Nenad, predstavnik omladine, član
 10. Klačar Mujo, predstavnik povratnika, član
 11. Novaković Milenko, član
 12. Šero Enver, član
 13. Stanišić Borislav, član

KOMISIJA ZA IZBOR ORGANA UPRAVLJANJA U PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA OPŠTINE RUDO

 1. Pavlović Dragan-predsjednik
 2. Đurović Zoran-član
 3. Tešević Zoran-član
 4. Lazović Slađana-član
 5. Prijović Ninoslav-član

KOMISIJA ZA PRODAJU I DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 1. PUŠONJIĆ SLAĐANA   -predsjednik  (ĐUROVIĆ ZORAN -zamjenik)
 2. MIKOVIĆ SLOBODAN  -član (VIDAKOVIĆ JOVICA   -zamjenik)
 3. ĆUVIZA GORAN -član  (JANIĆIJEVIĆ ALEKSANDAR -zamjenik)

LISTA STRUČNJAKA SA KOJE ĆE SE IMENOVATI KOMISIJA ZA IZBOR

 1. Pavlović Dragan, profesor,
 2. Ostojić Predrag, profesor,
 3. Ćetković Zoran, spec.dr.med.
 4. Jelić Momir, profesor,
 5. Stanišić Krsta, spec.dr.med.
 6. Rajak Vera, spec.dr.med.
 7. Đurović Zoran, dipl.prav.
 8. Pušonjić Slađana, dipl.prav.
 9. Mićović Bojana, dipl.prav.
 10. Tešević Zoran,dipl.ecc.
 11. Milinković Dobrisav, dipl.ecc.
 12. Rađen Mladen, dipl.prav.
 13. Miković Slobodan, inž.građ.
 14. Pripunić Jelena,dipl.žurn.
 15. Lazović Slađana, spec.struk.inž.elktr. i računar.

ODBORNICI ZA PRISUSTVOVANJE VJENČANJU

 1. Arsić Ilija
 2. Bradonjić Vladimir
 3. Vidaković Jovica
 4. Drobnjaković Saša
 5. Jovanović Dragan
 6. Miković Slobodan
 7. Pavlović Dragan
 8. Prijović Ninoslav
 9. Simić Slaviša
 10. Stanišić Borislav
 11. Stanišić Krsta
 12. Subotić Savo
 13. Šero Enver
 14. Ćirović Milovan
 15. Ćirović Velibor
 16. Ćuviza Goran

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

 1. Đurović Zoran – predsjednik
 2. Topalović Zoran – član
 3. Karaosmanović Larisa – član

TIM ZA PRAĆENJE INMPLEMENTACIJE PROJEKTA JAČANJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA

 1. Milinković Dobrisav – predsjednik
 2. Lazović Radosav – član
 3. Kastratović Olivera – član

SAVJET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE RUDO

 1. Ljiljana Ćiković – predstavnik lokalne uprave
 2. Miroslav Terzić – SJB
 3. Marko Novaković – AMD
 4. Dr. Zoran Ćetković -Dom zdravalja
 5. Željko Stupić – tehnički pregled vozila
 6. Mladen Rakić – sednja škola
 7. Marina Stupić – osnovna škola

KOMISIJA ZA PRAĆENJE NAMJENSKOG UTROŠKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

 1. Todorović Marijan,predsjednik
 2. Janićijević Aleksandar,član
 3. Šero Enver, član

 OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

 1. Komandant štaba – načelnik opštine
 2. Zamjenik komadanta štaba – zamjenik načelnika opštine
 3. Načelnik štaba – stručni saradanik za civilnu zaštitu
 4. Član štaba za pravne poslove -načelnik Odjeljenja za opštu upravu
 5. Član štaba za finansijske poslove – načelnik Odjeljenja za privredu i finansije
 6. Član štaba za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara, zaštitu i spasavanje iz ruševina i zaštitu životne okoline – predstavnik komunalnog preduzeća „Usluga“ AD Rudo
 7. Član štaba za prvu medicinsku pomoć i asanaciju terena – doktor medicine iz doma zdravlja „Dr.Stojana i Ljubica “ Rudo
 8. Član štaba za zaštitu i spasavanje od požara – starješina vatrogasne jedinice Rudo
 9. Član štaba za zbrinjabanje ugroženih i nastradalih i evakuaciju – sekretar OO Crvenog krsta
 10. Član štaba za spasavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla – doktor veterine iz Veterinarske stanice Rudo
 11. Član štaba za zaštitu i spasavanje od poplava i klizišta – građevinski inžinjer
 12. Član štaba za zaštitu i spasavanje od NUS – a i mina – komandir policijske stanice
 13. Član štaba za hidrometereologiju – metereološki tehničar