Radna tijela

STALNA RADNA TIJELA

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA    

 1. Slobodan Miković, predsjednik
 2. Ilija Arsić, zamjenik predsjednika
 3. Slaviša Simić, član
 4. Goran Ćuviza, član
 5. Šero Enver, član

VERIFIKACIONA KOMISIJA

 1. Prijović Ninoslav, predsjednik
 2. Ćirović Milovan, član
 3. Subotić Savo, član

KOMISIJA ZA STATUTARNA PITANJA, POSLOVNIK I PROPISE

 1. Šero Enver, predsjednik
 2. Radović Momir, član
 3. Vujičić Milan, član

KOMISIJA ZA NAGRADE I PRIZNANJA

 1. Pavlović Dragan, predsjednik
 2. Ćirović Milovan, član
 3. Jevđević Miroslav, član

KOMISIJA ZA VJERSKA PITANJA

 1. Ćirović Velibor, predsjednik
 2. Topalović Gojko, član
 3. Cviko Enes, član

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

 1. Stanišić Borislav, predsjednik
 2. Stikić Marija, član
 3. Jovanović Siniša,član

KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE     

 1. Drobnjaković Saša, predsjednik
 2. Simić Slaviša, član
 3. Topalović Milun, član

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

 1. Ćirović Milovan, predsjednik
 2. Kojadinović Bojana, član
 3. Pripunić Jelena, član
 4. Stanišić Borislav, član
 5. Jelić Momčilo, član

KOMISIJA ZA MJESNE ZAJEDNICE        

 1. Ćuviza Goran,predsjednik
 2. Simić Slaviša, član
 3. Đukanović Bogdan, član

KOMISIJE ZA POVRATAK IZBJELOG I RASELJENOG STANOVNIŠTVA

 1. Šero Enver-predsjednik
 2. Perović Jelena-član
 3. Požega Fikret-član

 ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, PREDSTAVKE

 I PRITUŽBE GRAĐANA

 1. Čolaković Milko, predsjednik
 2. Pavlović Dragan, član
 3. Bukva Miloš, član
 4. Krsmanović Milorad, član
 5. Stanić Vladimir, član

ODBOR ZA REGIONALNU I MEĐUNARODNU SARADNJU

 1. Simić Slaviša, predsjednik
 2. Čolaković Milko, član
 3. Šero Enver, član
 4. Radović Zoran, član
 5. Drobnjaković Bogosav, član

ETIČKI ODBOR

 1. Stanišić Krsta, predsjednik
 2. Stanišić Borislav, član
 3. Pavlović Dragan, član
 4. Ćirović Milovan,član
 5. Lazović Siniša, član

ODBOR ZA ZDRAVLJE

 1. Stanišić Krsta-predsjednik
 2. Janićijević Aleksandar-član
 3. Šaga Katarina-član

SAVJET ZA SPORT

 1. Simić Slaviša, predsjednik
 2. Stanić Mirko, član
 3. Bandović Milomir, član

SAVJET ZA KULTURU

 1. Arsić Ilija, predsjednik
 2. Grubiša Danka, član
 3. Đurović Sreten, član

 

POVREMENA RADNA TIJELA

FORUM ZA BEZBJEDNOST OPŠTINE RUDO

 1. DROBNJAKOVIĆ SAŠA, predsjednik Skupštine opštine,
 2. RAJAK RATO, načelnik opštine, zamjenik predsjednika
 3. sekretar Skupštine opštine,
 4. MEDOVIĆ BOJAN, komandir Policijske stanice Rudo,
 5. ELEZ TATOMIR, predstavnik SŠC Rudo,
 6. KOJADINOVIĆ SLAVICA, predstavnik OŠ Štrpca,
 7. BARBAREZ TODOROVIĆ NATAŠA, predstavnik OŠ Rudo,
 8. STAŠEVIĆ SLAVICA, predstavnik Centra za socijalni rad,
 9. PJEVČEVIĆ MARKO, referent civilne zaštite,
 10. TOPALOVIĆ MILUN, predstavnik Vatrogasnog društva Rudo,
 11. MILIKIĆ MARINA, predstavnik Doma zdravlja Rudo,
 12. MIJUŠKOVIĆ MIRKO, komunalna policija Rudo,
 13. KOVAČEVIĆ SLAVICA, sudija Osnovnog suda Višegrad,
 14. MITROVIĆ SVJETLANA, predstavnik mladih,
 15. IKONIĆ ZORAN, predstavnik privatnog sektora,
 16. PAVLOVIĆ DRAGAN, predstavnik udruženja,
 17. HASEČIĆ ESAD, predstavnik povratnika,
 18. STUPIĆ ZORAN, predstavnik DGS,

KOMISIJA ZA PLANIRANJE RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

 1. Drobnjaković Saša, predsjednik Skupštine, predsjednik,
 2. Rajak Rato, Načelnik opštine, potpredsjednik,
 3. sekretar Skupštine, član
 4. Nikitović Igor, sekretar Komisije,
 5. Ćuviza Goran, predstavnik mjesnih zajednica, član
 6. Bradonjić Radojko, predstavnik nevladinih organizacija, član
 7. Stanišić Krsta, predstavnik nevladinih organizacija, član
 8. Miković Slobodan, predstavnik javnih institucija, član
 9. Simić Slaviša, predstavnik privatnog sektora, član
 10. Kulašević Nenad, predstavnik omladine, član
 11. Klačar Mujo, predstavnik povratnika, član
 12. Šero Enver, član
 13. Arsić Ilija, član

KOMISIJA ZA IZBOR ORGANA UPRAVLJANJA U PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA OPŠTINE RUDO

 1. Jovanović Dragan-predsjednik
 2. Pušonjić Slađana-član
 3. Drobnjaković Saša-član
 4. Marić Slobodan-član
 5. Prijović Ninoslav-član

KOMISIJA ZA PRODAJU I DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 1. PUŠONJIĆ SLAĐANA   -predsjednik  (ĐUROVIĆ ZORAN -zamjenik)
 2. ĆIROVIĆ MILOVAN     -član (VIDAKOVIĆ JOVICA   -zamjenik)
 3. STANIŠIĆ KRSTA         -član  (ĆIROVIĆ VELIBOR        -zamjenik)

LISTA STRUČNJAKA SA KOJE ĆE SE IMENOVATI KOMISIJA ZA IZBOR

 1. Paponjak Dragan, profesor,
 2. Pavlović Dragan, profesor,
 3. Ostojić Predrag, profesor
 4. Stikić Marija, profesor,
 5. Jelić Momčilo, profesor
 6. Milikić Marina, spec.dr.med.
 7. Rajak Vera, spec.dr.med.
 8. Đurović Zoran, dipl.pravnik,
 9. Pušonjić Slađana, dipl.pravnik
 10. Mićović Bojana, dipl.pravnik
 11. Topalović Stojanka, dipl.ecc.
 12. Milinković Dobrisav, dipl.ecc,
 13. Jovanović Dragan dipl.ing.poljoprivrede
 14. Miković Slobodan, ing.građevinarstva
 15. Pripunić Jelena, dipl.novinar

ODBORNICI ZA PRISUSTVOVANJE VJENČANJU

 1. Arsić Ilija
 2. Bradonjić Vladimir
 3. Vidaković Jovica
 4. Drobnjaković Saša
 5. Jovanović Dragan
 6. Miković Slobodan
 7. Pavlović Dragan
 8. Prijović Ninoslav
 9. Simić Slaviša
 10. Stanišić Borislav
 11. Stanišić Krsta
 12. Subotić Savo
 13. Šero Enver
 14. Ćirović Milovan
 15. Ćirović Velibor
 16. Ćuviza Goran
 17. Čolaković Milko

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

 1. Đurović Zoran – predsjednik
 2. Topalović Zoran – član
 3. Karaosmanović Larisa – član

TIM ZA PRAĆENJE INMPLEMENTACIJE PROJEKTA JAČANJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA

 1. Milinković Dobrisav – predsjednik
 2. Lazović Radosav – član
 3. Kastratović Olivera – član

SAVJET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE RUDO

 1. Ljiljana Ćiković – predstavnik lokalne uprave
 2. Miroslav Terzić – SJB
 3. Gojko Topalović – AMD
 4. Dr. Krsto Stanišić -Dom zdravalja
 5. Željko Stupić – tehnički pregled vozila
 6. Mladen Rakić – sednja škola
 7. Marina Stupić – osnovna škola

KOMISIJA ZA PRAĆENJE NAMJENSKOG UTROŠKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

 1. Todorović Marijan,predsjednik
 2. Filipić Nikola,član
 3. Šero Enver, član

 OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

 1. Komandant štaba – načelnik opštine
 2. Zamjenik komadanta štaba – zamjenik načelnika opštine
 3. Načelnik štaba – stručni saradanik za civilnu zaštitu
 4. Član štaba za pravne poslove -načelnik Odjeljenja za opštu upravu
 5. Član štaba za finansijske poslove – načelnik Odjeljenja za privredu i finansije
 6. Član štaba za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara, zaštitu i spasavanje iz ruševina i zaštitu životne okoline – predstavnik komunalnog preduzeća „Usluga“ AD Rudo
 7. Član štaba za prvu medicinsku pomoć i asanaciju terena – doktor medicine iz doma zdravlja „Dr.Stojana i Ljubica “ Rudo
 8. Član štaba za zaštitu i spasavanje od požara – starješina vatrogasne jedinice Rudo
 9. Član štaba za zbrinjabanje ugroženih i nastradalih i evakuaciju – sekretar OO Crvenog krsta
 10. Član štaba za spasavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla – doktor veterine iz Veterinarske stanice Rudo
 11. Član štaba za zaštitu i spasavanje od poplava i klizišta – građevinski inžinjer
 12. Član štaba za zaštitu i spasavanje od NUS – a i mina – komandir policijske stanice
 13. Član štaba za hidrometereologiju – metereološki tehničar