Radna tijela

STALNA RADNA TIJELA

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA    

 1. Ćirović Milovan, predsjednik
 2. Simić Željko, zamjenik predsjednika
 3. Ćuviza Goran, član
 4. Prijović Ninoslav, član
 5. Nenadić Zoran, član

KOMISIJA ZA STATUTARNA PITANJA, POSLOVNIK I PROPISE

 1. Prijović Ninoslav, predsjednik
 2. Novaković Isidora, zamjenik predsjednika
 3. Bogdanović Nevenka, član

KOMISIJA ZA NAGRADE I PRIZNANJA

 1. Milinković Dobrisav, predsjednik
 2. Janjić Njegoš, zamjenik predsjednika
 3. Jevđević Miroslav, član

KOMISIJA ZA SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

 1. Prijović Ninoslav, predsjednik
 2. Stikić Rade, zamjenik predsjednika
 3. Despić-Mićović Marijana, član

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

 1. Vuković Igor, predsjednik
 2. Simić Slaviša, zamjenik predsjednika
 3. Simić Đurđina, član

KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE     

 1. Spasojević Predrag, predsjednik
 2. Pavlović Dragan, zamjenik predsjednika
 3. Stikić Predrag, član

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

 1. Simić Slaviša, predsjednik
 2. Kujundžić Anđela, zamjenik predsjednika
 3. Topalović Gordana, član
 4. Janićijević Aleksandar, član
 5. Mikavica Danijela, član

KOMISIJA ZA MJESNE ZAJEDNICE        

 1. Simić Željko, predsjednik
 2. Ikonić Zoran, zamjenik predsjednika
 3. Vuković Igor, član

KOMISIJE ZA POVRATAK IZBJELOG I RASELJENOG STANOVNIŠTVA

 1. Ćirović Milovan, predsjednik
 2. Maglajlija Ejub, zamjenik predsjednika
 3. Šero Enver, član

 ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, PREDSTAVKE  I PRITUŽBE GRAANA

 1. Dujović Slađan, predsjednik
 2. Gardović Goran, zamjenik predsjednika
 3. Stanić Mirko, član
 4. Ćirović Milovan, član
 5. Bukva Miloš, član

ODBOR ZA REGIONALNU I MEĐUNARODNU SARADNJU

 1. Janjić Njegoš, predsjednik
 2. Cvrkota Marijana, zamjenik predsjednika
 3. Bukva Miloš, član
 4. Simić Slaviša, član
 5. Mitrović Tomislavka, član

ETIČKI ODBOR

 1. Spasojević Predrag, predsjednik
 2. Bradonjić Ljubina, zamjenik predsjednika
 3. Simić Slaviša, član
 4. Jelić Danijel, član
 5. Pjevčević Bojana, član

ODBOR ZA ZDRAVLJE

 1. Marinković Radivoje, predsjednik
 2. Stupić Dušan, zamjenik predsjednika
 3. Šimšić Katarina, član

SAVJET ZA SPORT

 1. Janjić Njegoš, predsjednik
 2. Drobnjaković Saša, zamjenik predsjednika
 3. Stojnić Sava, član

SAVJET ZA ŠKOLSTVO  I  KULTURU

 1. Jovanović Dragan, predsjednik
 2. Todorović- Barbarez Nataša, zamjenik predsjednika
 3. Cerović Dejan, član
 4. Prijović Ninoslav, član
 5. Mitrović Marina, član

SAVJET ZA KOMUNALNA PITANJA

 1. Vuković Igor, predsjednik
 2. Nenadić Zoran, zamjenik predsjednika
 3. Mijušković Dragana, član
 4. Miković Slobodan, član
 5. Lučić Dragoslav, član

 

POVREMENA RADNA TIJELA

FORUM ZA BEZBJEDNOST OPŠTINE RUDO

 1. Milinković Dobrisav, predsjednik Skupštine opštine, predsjednik
 2. Bogdanović Dragoljub, Načelnik opštine, zamjenik predsjednika
 3. Đurović Zoran, sekretar Skupštine opštine Rudo, član
 4. Medović Bojan, komandir Policijske stanice Rudo, član
 5. Elez Tatomir, predstavnik SŠC Rudo, član
 6. Stupić Marina, predstavnik OŠ Štrpca, član
 7. Mićović Marko, predstavnik OŠ Rudo, član
 8. Stašević Slavica, predstavnik Centra za socijalni rad, član
 9. Pjevčević Marko, referent civilne zaštite, član
 10. Topalović Milun, predstavnik Vatrogasnog društva Rudo, član
 11. Milikić Marina, predstavnik Doma zdravlja Rudo,član
 12. Mijušković Mirko, komunalna policija Rudo,
 13. Pavlović Dragan, predstavnik LU Varda Rudo, član
 14. Bradonjić Radojko, predstavnik SRD Jezero Rudo, član
 15. Jagajić Srđan, predstavnik mladih, član
 16. Ikonić Zoran, predstavnik privatnog sektora, član
 17. Cerović Darko, predstavnik udruženja, član
 18. Vasić Radomir, predstavnik DGS, član

KOMISIJA ZA IZBOR ORGANA UPRAVLJANJA U PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA OPŠTINE RUDO

 1. Đurović Zoran – predsjednik
 2. Nikitović Igor – član
 3. Lazović Slađana – član
 4. Prijović Ninoslav – član
 5. Spasojević Predrag – član

KOMISIJA ZA PRODAJU I DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 1. Kastratović Branko – predsjednik ( Mićović Bojana  – zamjenik)
 2. Bandović Milomir – član ( Stikić Predrag – zamjenik)
 3. Ikonić Dragica – član ( Lazović Branko  – zamjenik)

LISTA STRUČNJAKA SA KOJE ĆE SE IMENOVATI KOMISIJA ZA IZBOR

 1. Milinković Dobrisav, diplomirani ekonomista,
 2. Vidaković Jovica, diplomirani ekonomista,
 3. Prijović Ninoslav, diplomirani mašinski inženjer,
 4. Đurović Zoran, diplomirani pravnik,
 5. Novaković Isidora, diplomirani pravnik,
 6. Mićović Bojana, diplomirani pravnik,
 7. Pušonjić Slađana, diplomirani pravnik,
 8. Spasojević Predrag, diplomirani ekonomista,
 9. Soković Marina, profesor,
 10. Mićović Despić Marijana, profesor,
 11. Milanović Radojko, diplomirani ekonomista,
 12. Simić Đurđina,profesor,
 13. Kojadinović Slavica, profesor,
 14. Jelić Momčilo, profesor,
 15. Ćetković Zoran, specijalista doktor medicine,
 16. Mitrović Snežana, doktor medicine,
 17. Novaković Ljiljana, doktor veterine,
 18. Lazović Gordana. doktor ekonomskih nauka,
 19. Lazović Slavenko, diplomirani inženjer agronomije,
 20. Bradonjić Ljubinka, master šumarstva

ODBORNICI ZA PRISUSTVOVANJE VJENČANJU

 1. Arsić Ilija
 2. Vuković Igor
 3. Dujović Slađan
 4. Janićijević Aleksandar
 5. Jovanović Dragan
 6. Marinković Radivoje
 7. Milinković Dobrisav
 8. Nenadić Zoran
 9. Janjić Njegoš
 10. Prijović Ninoslav
 11. Simić Željko
 12. Simić Slaviša
 13. Spasojević Predrag
 14. Stanišić Borisav
 15. Ćirović Milovan
 16. Ćirović Velibor
 17. Ćuviza Goran

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

 1. Đurović Zoran – predsjednik
 2. Topalović Zoran – član
 3. Karaosmanović Larisa – član

TIM ZA PRAĆENJE INMPLEMENTACIJE PROJEKTA JAČANJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA

 1. Milinković Dobrisav – predsjednik
 2. Lazović Radosav – član
 3. Kastratović Olivera – član

SAVJET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE RUDO

 1. Ljiljana Ćiković- predstavnik lokalne uprave,
 2. Marinković Dragoš-predstavnik lokalne uprave
 3. Miroslav Terzić-SJB
 4. Pernat Milan-AMD
 5. Dr. Ćetković Zoran- Dom zdravlja
 6. Željko Stupić-tehnički pregled vozila
 7. Mladen Rakić-srednja škola
 8. Mićović Marko – osnovna škola

KOMISIJA ZA PRAĆENJE NAMJENSKOG UTROŠKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

 1. Todorović Marijan, predsjednik
 2. Janićijević Aleksandar,član
 3. Šero Enver, član

 OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

 1. Komandant štaba – načelnik opštine
 2. Zamjenik komadanta štaba – zamjenik načelnika opštine
 3. Načelnik štaba – stručni saradanik za civilnu zaštitu
 4. Član štaba za pravne poslove -načelnik Odjeljenja za opštu upravu
 5. Član štaba za finansijske poslove – načelnik Odjeljenja za privredu i finansije
 6. Član štaba za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara, zaštitu i spasavanje iz ruševina i zaštitu životne okoline – predstavnik komunalnog preduzeća „Usluga“ AD Rudo
 7. Član štaba za prvu medicinsku pomoć i asanaciju terena – doktor medicine iz doma zdravlja „Dr.Stojana i Ljubica “ Rudo
 8. Član štaba za zaštitu i spasavanje od požara – starješina vatrogasne jedinice Rudo
 9. Član štaba za zbrinjabanje ugroženih i nastradalih i evakuaciju – sekretar OO Crvenog krsta
 10. Član štaba za spasavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla – doktor veterine iz Veterinarske stanice Rudo
 11. Član štaba za zaštitu i spasavanje od poplava i klizišta – građevinski inžinjer
 12. Član štaba za zaštitu i spasavanje od NUS – a i mina – komandir policijske stanice
 13. Član štaba za hidrometereologiju – metereološki tehničar
 14. Članovi štaba za spašavanje na vodi i pod vodom:
 • Predsjednik Udruženja UPA“ Ref“ Rudo
 • Predsjednik Rafting kluba“ Valine“ Rudo
 1. Članovi štaba za spašavanje na nepristupačnim terenima:
 • Rukovodioc Spasilačko-speleološke stanice Rudo
 • Predsjednik PSO“ Vihra“ Rudo