Radna tijela

STALNA RADNA TIJELA

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA    

 1. Pavlović Dragan, predsjednik
 2. Stanišić krsta, zamjenik predsjednika
 3. Miković Slobodan, član
 4. Šero Enver, član
 5. Novaković Milenko, član

KOMISIJA ZA STATUTARNA PITANJA, POSLOVNIK I PROPISE

 1. Šero Enver, predsjednik
 2. Pavlović Dragan, član
 3. Vidaković Jovica, član

KOMISIJA ZA NAGRADE I PRIZNANJA

 1. Prijović Ninoslav , predsjednik
 2. Ćirović Milovan, član
 3. Jevđević Miroslav, član

KOMISIJA ZA SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

 1. Stanišić Borislav, predsjednik
 2. Marić Milanko, član
 3. Cviko Enes, član

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

 1. Vidaković Jovica, predsjednik
 2. Mitrović Tomislavka, član
 3. Novaković Mladen,član

KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE     

 1. Pavlović Dragan, predsjednik
 2. Stanišić Krsta, član
 3. Miković Slobodan, član

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

 1. Janićijević Aleksandar, predsjednik
 2. Kojadinović Bojana, član
 3. Pripunić Jelena, član
 4. Stanić Mirko, član
 5. Jelić Momčilo, član

KOMISIJA ZA MJESNE ZAJEDNICE        

 1. Ćuviza Goran,predsjednik
 2. Ćirović Milovan, član
 3. Stanišić Borislav, član

KOMISIJE ZA POVRATAK IZBJELOG I RASELJENOG STANOVNIŠTVA

 1. Šero Enver-predsjednik
 2. Perović Jelena-član
 3. Požega Fikret-član

 ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, PREDSTAVKE

 I PRITUŽBE GRAĐANA

 1. Pavlović Dragan, predsjednik
 2. Novaković Milenko, član
 3. Ćuviza Goran, član
 4. Krsmanović Milorad, član
 5. Stanić Vladimir, član

ODBOR ZA REGIONALNU I MEĐUNARODNU SARADNJU

 1. Novaković Milenko, predsjednik
 2. Krsto Stanišić, član
 3. Šero Enver, član
 4. Ćeha Jovan, član
 5. Vidaković Jovica, član

ETIČKI ODBOR

 1. Ćirović Milovan, predsjednik
 2. Stanišić Borislav, član
 3. Miković Slobodan, član
 4. Radović Momir,član
 5. Drobnjaković Saša, član

ODBOR ZA ZDRAVLJE

 1. Stanišić Krsta-predsjednik
 2. Janićijević Aleksandar-član
 3. Šaga Katarina-član

SAVJET ZA SPORT

 1. Ćirović Velibor, predsjednik
 2. Novaković Milenko, član
 3. Pavlović Dragan, član

SAVJET ZA KULTURU

 1. Prijović Ninoslav, predsjednik
 2. Grubiša Danka, član
 3. Đurović Sreten, član

 

POVREMENA RADNA TIJELA

FORUM ZA BEZBJEDNOST OPŠTINE RUDO

 1. ĆIROVIĆ VELIBOR, predsjednik Skupštine opštine,
 2. RAJAK RATO, načelnik opštine, zamjenik predsjednika
 3. sekretar Skupštine opštine,
 4. MEDOVIĆ BOJAN, komandir Policijske stanice Rudo,
 5. ELEZ TATOMIR, predstavnik SŠC Rudo,
 6. KOJADINOVIĆ SLAVICA, predstavnik OŠ Štrpca,
 7. BARBAREZ TODOROVIĆ NATAŠA, predstavnik OŠ Rudo,
 8. STAŠEVIĆ SLAVICA, predstavnik Centra za socijalni rad,
 9. PJEVČEVIĆ MARKO, referent civilne zaštite,
 10. TOPALOVIĆ MILUN, predstavnik Vatrogasnog društva Rudo,
 11. MILIKIĆ MARINA, predstavnik Doma zdravlja Rudo,
 12. MIJUŠKOVIĆ MIRKO, komunalna policija Rudo,
 13. KOVAČEVIĆ SLAVICA, sudija Osnovnog suda Višegrad,
 14. MITROVIĆ SVJETLANA, predstavnik mladih,
 15. IKONIĆ ZORAN, predstavnik privatnog sektora,
 16. PAVLOVIĆ DRAGAN, predstavnik udruženja,
 17. HASEČIĆ ESAD, predstavnik povratnika,
 18. STUPIĆ ZORAN, predstavnik DGS,

KOMISIJA ZA PLANIRANJE RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

 1. Ćirović Velibor, predsjednik Skupštine, predsjednik,
 2. Rajak Rato, Načelnik opštine, potpredsjednik,
 3. Đurović Zoran, sekretar Komisije,
 4. Ćuviza Goran, predstavnik mjesnih zajednica, član
 5. Pavlović Dragan, predstavnik nevladinih organizacija, član
 6. Stanišić Krsta, predstavnik nevladinih organizacija, član
 7. Miković Slobodan, predstavnik javnih institucija, član
 8. Ćirović Milovan, predstavnik privatnog sektora, član
 9. Kulašević Nenad, predstavnik omladine, član
 10. Klačar Mujo, predstavnik povratnika, član
 11. Novaković Milenko, član
 12. Šero Enver, član
 13. Stanišić Borislav, član

KOMISIJA ZA IZBOR ORGANA UPRAVLJANJA U PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA OPŠTINE RUDO

 1. Pavlović Dragan-predsjednik
 2. Đurović Zoran-član
 3. Tešević Zoran-član
 4. Lazović Slađana-član
 5. Prijović Ninoslav-član

KOMISIJA ZA PRODAJU I DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 1. PUŠONJIĆ SLAĐANA   -predsjednik  (ĐUROVIĆ ZORAN -zamjenik)
 2. MIKOVIĆ SLOBODAN  -član (VIDAKOVIĆ JOVICA   -zamjenik)
 3. ĆUVIZA GORAN -član  (JANIĆIJEVIĆ ALEKSANDAR -zamjenik)

LISTA STRUČNJAKA SA KOJE ĆE SE IMENOVATI KOMISIJA ZA IZBOR

 1. Pavlović Dragan, profesor,
 2. Ostojić Predrag, profesor,
 3. Ćetković Zoran, spec.dr.med.
 4. Jelić Momir, profesor,
 5. Stanišić Krsta, spec.dr.med.
 6. Rajak Vera, spec.dr.med.
 7. Đurović Zoran, dipl.prav.
 8. Pušonjić Slađana, dipl.prav.
 9. Mićović Bojana, dipl.prav.
 10. Tešević Zoran,dipl.ecc.
 11. Milinković Dobrisav, dipl.ecc.
 12. Rađen Mladen, dipl.prav.
 13. Miković Slobodan, inž.građ.
 14. Pripunić Jelena,dipl.žurn.
 15. Lazović Slađana, spec.struk.inž.elktr. i računar.

ODBORNICI ZA PRISUSTVOVANJE VJENČANJU

 1. Arsić Ilija
 2. Bradonjić Vladimir
 3. Vidaković Jovica
 4. Drobnjaković Saša
 5. Jovanović Dragan
 6. Miković Slobodan
 7. Pavlović Dragan
 8. Prijović Ninoslav
 9. Simić Slaviša
 10. Stanišić Borislav
 11. Stanišić Krsta
 12. Subotić Savo
 13. Šero Enver
 14. Ćirović Milovan
 15. Ćirović Velibor
 16. Ćuviza Goran

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

 1. Đurović Zoran – predsjednik
 2. Topalović Zoran – član
 3. Karaosmanović Larisa – član

TIM ZA PRAĆENJE INMPLEMENTACIJE PROJEKTA JAČANJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA

 1. Milinković Dobrisav – predsjednik
 2. Lazović Radosav – član
 3. Kastratović Olivera – član

SAVJET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE RUDO

 1. Ljiljana Ćiković – predstavnik lokalne uprave
 2. Miroslav Terzić – SJB
 3. Marko Novaković – AMD
 4. Dr. Zoran Ćetković -Dom zdravalja
 5. Željko Stupić – tehnički pregled vozila
 6. Mladen Rakić – sednja škola
 7. Marina Stupić – osnovna škola

KOMISIJA ZA PRAĆENJE NAMJENSKOG UTROŠKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

 1. Todorović Marijan,predsjednik
 2. Janićijević Aleksandar,član
 3. Šero Enver, član

 OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

 1. Komandant štaba – načelnik opštine
 2. Zamjenik komadanta štaba – zamjenik načelnika opštine
 3. Načelnik štaba – stručni saradanik za civilnu zaštitu
 4. Član štaba za pravne poslove -načelnik Odjeljenja za opštu upravu
 5. Član štaba za finansijske poslove – načelnik Odjeljenja za privredu i finansije
 6. Član štaba za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara, zaštitu i spasavanje iz ruševina i zaštitu životne okoline – predstavnik komunalnog preduzeća „Usluga“ AD Rudo
 7. Član štaba za prvu medicinsku pomoć i asanaciju terena – doktor medicine iz doma zdravlja „Dr.Stojana i Ljubica “ Rudo
 8. Član štaba za zaštitu i spasavanje od požara – starješina vatrogasne jedinice Rudo
 9. Član štaba za zbrinjabanje ugroženih i nastradalih i evakuaciju – sekretar OO Crvenog krsta
 10. Član štaba za spasavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla – doktor veterine iz Veterinarske stanice Rudo
 11. Član štaba za zaštitu i spasavanje od poplava i klizišta – građevinski inžinjer
 12. Član štaba za zaštitu i spasavanje od NUS – a i mina – komandir policijske stanice
 13. Član štaba za hidrometereologiju – metereološki tehničar