Saobraćaj

Postojeću putnu mrežu opštine Rudo čine sledeće kategorije puteva

  • Regionalni put  R 449
  • Lokalni putevi sa gradskom uličnom mrežom
  • Nekategorisani putevi

Najznačajnija saobraćajnica u putnoj mreži svakako je Regionalni put R 449 koji se proteže kroz čitavu teritoriju opštine i sa njim je opština povezana sa susjednim opštinama kao i sa centrima mjesnih zajednica. Ukupna dužina ovog puta na teritoriji opštine Rudo iznosi 63 km a kolovozni zastor je asfaltna podloga lošeg kvaliteta. U saobraćajnom pogledu područje se nalazi na periferiji značajnih saobraćajnih tokova ali u koridoru jedne od najznačajnijih saobraćajnica – magistralnog puta M-5  koji opštinu povezuje sa širom okolinom.

Odlukom Skupštine opštine Rudo na području opštine  utvređeno je 10 lokalnih puteva ukupne dužine 58 km a ti putevi su sledeći:

Ukupna dužina Asfaltirano Makadam
Mioče-Mokronozi 8,50 8,50 -
Obrvena–Paštan brdo 6,00 1,15 4,85
Rudo-Kula 7,00 0,55 6,45
Jelići-Trnavci-OŠ Oskoruša 6,00 2,10 3,90
Rudo-St.Rudo-Bulčić Rijeka 3,00 1,00 2,00
Strmica-Strgačina-Bjeljevine 5,50 4,70 -0,80
Rudo-Resići-Nikolići 6,00 3,10 2,90
Štrpci-Bjelušine-Bovan 4,00 1,10 2,90
Omarine-Cvrkote 6,00 5,00 1,00
Uvac-Knjeginja-Plema 6,00 1,00 5,00
Ukupno 58,00km 28,20km 29,80km

Nekategorisanih puteva na području opštine ima 66. Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva vrši se u skladu sa Odlukom o planu održavanja ulica, lokalnih  i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Rudo.

Usluge telefonskog saobraćaja na području Opštine pruža TELEKOM RS – Radna jedinica Foča.  Kompletna telekomunikaciona mreža  na području  opštine Rudo je digitalizovana.  Većina telefonskih pristupnih mreža je podzemnog tipa što omogućuje visok stepen kvaliteta i dostupnosti svim servisima koje nudi Telekom Srpske.  Na području opštine Rudo je u funkciji 6 baznih stanica mobilne telefonije,  koje pokrivaju signalom oko 90 % teritorije opštine. Područje grada je pokriveno 3G signalom mobilne telefonije.

Opština Rudo ima visok stepen penetracije širokopojasnih servisa pristupa Internetu (ADSL).  U većem dijelu grada korisnicima je dostupan i servis digitalnog televizijskog programa preko postojeće telefonske linije (IPTV).  Raznoliki OPEN paketi servisa u ponudi Telekom Srpske,  uključuje istovremenu kombinaciju telefonije,  pristupa Internetu i digitalne televizije.  Kroz ove pakete Telekom nudi veliki izbor televizijskih kanala,  sliku savršenog kvaliteta,  uslugu virtuelne videoteke,  pristup Internetu velikim brzinama i besplatne telefonske razgovore u okviru mreže Telekoma Srpske ili u okviru BiH,  zavisno od vrste izabranog paketa.

Drumski saobraćaj – red vožnje

autobuski red vožnje prevoznika Balkan trans – Rudo

tel. za informacije 058/712-100 ; 066-969-658

1. Rudo – Okolišta polazak-veza za Priboj,

Rudo 6: 50 – Uvac 7: 10 – veza za Priboj sa Uvca (R Srbija) 7: 40.

2. Okolišta – Foča

Polazak sa Okolišta 7:30 – Uvac 7:40 – veza za Priboj 8:30 – Rudo 8:05. Polazak iz Rudog za Foču 8:15 – Brodari 8:45 – Međeđa 8:50 – Ustiprača 9:00 – Kopači 9:05 – Goražde 9:15 -Ustikolina 9:30 – Foča 9:45 autobuska stanica.

3. Foča – Okolišta

Polazak iz Foče 13:30 – Ustikolina 13:45 – Goražde 14:00 – Kopači 14:10 – Ustiprača 14:15 – Međeđa 14:25 – Brodari 14:30 – Rudo 15:10 – Uvac 15:30 – Okolišta 15:40.

4. Okolišta – Rudo

Polazak Okolišta 15:40 – Uvac 15:45 – Rudo 16:10.

5. Đačka linija Milanovići – Rudo

Polazak Milanovići 6:30 – Uvac 7:05 – veza za Priboj (R Srbija) 7:40 – Rudo – Mrsovo 7:40. Mrsovo – Rudo polazak iz Mrsova 7:50 – Rudo 8:00.

6. Rudo – Milanovići

Polazak iz Rudog 12:30 – Uvac 12:50 – veza za Priboj 13:30 – Štrpca 12:55- Okolišta 13:00 – Bijelo Brdo 13:15.

7. Milanovići- Rudo

Polazak Milanovići 13:20 – Bijelo Brdo 13:30 – Okolišta 13:45- Štrpca 13:50 – Uvac 13:55 – veza Priboj 14:00 – Rudo 14:10.

8. Rudo – Milanovići

Polazak Rudo 14:20 – Uvac 14:45 – Štrpca 14:50 – Okolišta 14:55 – Bijelo Brdo 15:10 – Milanovići 15:30.

9. Rudo – Dobrun veza Beograd

Polazak iz Rudog 9:00 – Uvac 9:20 – Štrpca 9:25 – Okolišta 9:30 – Bijelo Brdo 9:45 – Milanovići 9:50 – Dobrunska Rijeka 9:55 – Dobrun 10:00 veza za Beograd 10:15.

10. Dobrun – Rudo veza Beograd Rudo

Polazak iz Dobruna 12:45 u zavisnosti od dolaska autobusa iz Beograda – Dobrunska Rijeka 12:50 – Milanovići 12:55 – Bijelo Brdo 13:00 – Okolišta 13:15 – Štrpca 13:20 – Uvac 13:25-veza za Priboj 14:00 – Rudo 13:50.

polasci iz Rudog sa gradskog trga

autobuski red vožnje prevoznika Janjušević  – Priboj

06,20 – Priboj -Rudo                                                       06,00 – Rudo – Priboj

09,00 – Priboj -Rudo                                                        08,00 – Rudo – Priboj

10,30 – Priboj Rudo                                                          10,00 – Rudo – Priboj

12,00 – Priboj -Rudo                                                         12,00 – Rudo – Priboj

15,15 – Priboj -Rudo                                                         13,30 – Rudo – Priboj

17,30 – Priboj -Rudo                                                         16,00 – Rudo – Priboj

19,20 – Priboj -Rudo                                                         18,00 – Rudo – Priboj

 

vikendom – subotom, nedjeljom i praznikom

09,00 – Priboj -Rudo                                                         06,00 – Rudo – Priboj

12,00 – Priboj -Rudo                                                        10,00 – Rudo – Priboj

17,30 – Priboj -Rudo                                                        13,30 – Rudo – Priboj

19,20 – Priboj -Rudo                                                        18,00 – Rudo – Priboj

01,45 – Priboj – Beograd                                                06,15 – Beograd – Priboj

06,30 – Priboj – Beograd                                                09, 45 – Beograd – Priboj

09,30 – Priboj – Beograd                                                11,20 – Beograd – Priboj

13,00 – Priboj – Beograd                                                12,00 – Beograd – Priboj

14,00 – Priboj – Beograd                                                14,15 – Beograd – Priboj

17,30 – Priboj – Beograd                                                16,45 – Beograd – Priboj

06,30 – Priboj- Novi Sad                                               04,15 – Novi Sad – Priboj

13,00 – Priboj- Novi Sad                                               12,25 – Novi Sad – Priboj

05,30 – Priboj – Kragujevac                                              08,45 – Kragujevac – Priboj

14,30 – Priboj – Kragujevac                                                        15,00 – Kragujevac – Priboj

Željeznički saobraćaj – red vožnje

novi red vožnje vozova na pruzi Beograd – Bar

( od 09.12.2012. – 14.12.2013. )

PRIBOJ -BEOGRAD

00,40 – brzi voz za Beograd ( 06,03)

03,38 – inter siti za Beograd ( 09,03)

04,08- putnički voz za Beograd ( 10,27)

08,22 – putnički voz za Beograd ( 14,50 )

12,18 – putnički voz za Beograd ( 18,27 )

14,40 – brzi voz za Beograd ( 20,07 )

16,04 – putnički voz za Beograd ( 22,59 )

21,26 – putnički voz do Užica ( 23,10 )

 

PRIBOJ – BAR

01,42 – brzi voz za Bar

04,10 – putnički voz do Vrbnice

09,26 – putnički voz do Prijepolja

13,18 – putnički voz za Prijepolje

14,40 – brzi voz za Bar

17,04 – putnički voz do Vrbnice

20,57 – putnički voz za Prijepolje

21,25 – inter siti za Prijepolje

 

BEOGRAD – PRIBOJ – BAR

02,45 – putnički voz do Vrbnice (09,26)

07,05 – putnički voz do Prijepolja ( 13,18)

09,10 – brzi voz za Bar (14,40)

10,35 – putnički voz za Prijepolje (17,04)

14,40 – putnički voz za Prijepolje (20,57)

15,50 – inter siti za Prijepolje (21,25)

19,05 – putnički voz do Priboja (01,15)

20,10 – brzi voz za Bar (01,42)

TELEFON ZA INFORMACIJE : ŽELJEZNIČKA STANICA PRIBOJ

00381 /  33 – 2452 – 242

Taksi prevoz

Odlukom o javnom prevozu lica i stavri i taksi prevozu na području opštine Rudo, regulisano  je da na opštini može biti registraovano maksimalno 15 taksi prevoznika. trenutno je registrovano 9 i to :

1.Ćupović Nikola  (JMB 1505971133102 , mj. rođ. Bovan, prebiv. Bovan-Rudo ) rj. br. 03-1/1-345-31/04 od 12. 11. 2004. god. JIB 4504404600004

2.Dragičević Gradimir ( JMB 1005966171788 ,mj.rođ. Ilijaš, prebiv. Rudo) rj.br. 03-1/1-  345-46/05 od 08. 12. 2005.god     JIB  4501761000008

3..Bjelić Siniša (JMB 0909976793429, mj. rođ.Priboj ,prebiv. Rudo ) rj. br. 03-1/1-345-29/06 od 22. 08. 2006.god.  JIB 4505833170006

4.Ćupović Borko (JMB 1908983793415 ,mj.rođenja Priboj, prebiv. Štrpca -Rudo) rj.br.   03-1/1-345-44/06 od 29. 12. 2006.god. JIB  4506009800005

5.Lazović Bojan (JMB 1907976133101 ,mj.rođ. Beograd ,prebiv. Rudo)rj.br. 03-1/1-345-25/02 od 01. 08. 2002.god   JIB  4501766570007

6.Vidović Boško ( JMB 2004966133107 , mj.rođ. Rudo ,prebiv. ul. 12.jul -Rudo) rj.br.03-1/1-345-41/06 od 29. 11. 2006.god.  JIB 4501761690004

7. Drobnjak Biljana (JMB 0804975138102 mj.rođ.Prijepolje,prebiv. Rudo)rj.br. 03-1/4-345-4/09 od 06. 02. 2009. JIB

8. Biber Amel (JMB1611984170079  mj. Rođenja Sarajevo, preb.Grivin;) rj. br.03-1/4-345-22/11

9.Bogdanović Mihajlo (JMB0710988793423 mj.rođenja Priboj, preb.Mokronozi) rj.br.03-1/4-345-61/12

Jedna auto škola „Golub“ vl. Golubović Dragan

 

Autoprevoznika nema.