Zdravstvo

JZU DOM ZDRAVLJA „DR STOJANA I LJUBICA“ RUDO

Kontakt adresa:

Adresa: Vožda Karađorđa Petrovića 6

Telefon: 058/711-180

E-mail: dz.rudo@teol.net

VD  direktora Šimšić Katarina

Telefon: 058/700-090

 

JZU Dom zdravlja „ Dr. Stojana i Ljubica“ obezbeđuje primarnu zdravstvenu zaštitu na području opštine Rudo .Posvećeni smo obezbeđenju što bolje i pristupačnije zdravstvene zaštite stanovnicima opštine Rudo.

U Domu zdravlja organizovane su službe:

  • Služba porodične medicine sa pet registrovanih timova porodične medicine
  • Služba hitne medicinske pomoći
  • Stomatološka služba
  • Labaratorijska Dijagnostika
  • RTG- dijagnostika
  • Higjensko-epidemiološka služba
  • KSZ – Pedijatrija
  • KSZ – Ginekologija
  • KSZ – Pneumofiziologija

Timovi porodične medicine pored zdravstvenih usluga koje pružaju u Domu zdravlja, pružaju i zdravstvene usluge u terenskim ambulantama (Mioče, Štrpca i B.Brdo).

Dio usluga kada je to opravdano radnici Doma zdravlja pružaju i u kući oboljelog.

U Domu zdravlja zaposleno je 34 radnika od toga je 24 medicinskih radnika i 10 ostalih radnika.

Na području opštine Rudo trenutno posluju dvije Apoteke koje snadbevaju stanovništvo lijekovima i sanitarnim materijalom. Apoteke su u privatnom vlasništvu i ukupno upošljavaju 4 radnika.