Završni radovi na mostu

Planom kapitalnih investicija opštine Rudo za 2014. godinu, predviđena je izgradnja mosta na Budimlijskom potoku, u mjestu Danilovići  (MZ Bijelo Brdo). Godinama mještani zaseoka Milanovići, Đukanovići, Tomići i Lučići, naročito u kišnom periodu, imaju problem prelaska  preko ovog potoka.

U toku su  završne aktivnosti  na izgradnji ovog mosta. Radove izvodi Komunalno preduzeće „Komunalac“ a. d . Višegrad a vrijednost radova, po ugovoru  je 11 377,00 KM.

most