Održana 22 redovna sjednica Skupštine opštine Rudo

Dana 08. 06. 2015. godine, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održana 22.redovna sjednica Skupštine opštine Rudo.

Na sjednici su razmatrane i usvojene: Odluka o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korišćenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja i Odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta „zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“ čime se stvara pretpostavka za konačno rješavanje stambenog pitanja izbjeglih i raseljenih lica, kao i početak stambenog zbrinjavanja i drugih socijalnih kategorija.

Takođe, usvojen je Plan kapitalnih investicija za 2015.godinu, odobreno je učešće opštine Rudo u projektu „Smanjenje siromaštva putem zadružnog udruživanja“, odobrena su sredstva za nabavku udžbenika djeci od trećeg do petog razreda, čiji roditelji ne rade a koja pohađaju školu na području opštine Rudo.

Pored navedenih odluka odbornici su razmatrali i usvojili više izvještaja i informacija koje su bile predviđene Programom rada Skupštine opštine Rudo za drugi kvartal tekuće godine.

Usvojeni akti biće dostupni javnosti na sajtu opštine Rudo na poziciji „službeni glasnici“ u „Službenom glasniku opštine Rudo“ broj 7.