Centar za socijalni rad obišao štićenice smještene u Zavodu

centar za socijalni

Predstavnici Centra za socijalni rad Rudo 01. 07. 2015. obavili su službenu posjetu Zavodu za zaštitu ženske djece i omladine Višegrad, gdje se nalaze tri štićenice ovog Centra.

Tokom obilaska Zavoda, stručno osoblje je upoznalo predstavnike Centra sa djelatnostima Zavoda. Zavod zbrinjava umjereno, teža i teško mentalno zaostala lica i oboljele od autizma. U okviru zbrinjavanja korisnicima se obezbjeđuje socijalna zaštita, vaspitno-edukativni rad, radno osposobljavanje i radno angažovanje kao i zdravstvena zaštita.

Na smještaju se trenutno nalazi oko 170 korisnica, koje opslužuje 56 zaposlenih radnika, dva pripravnika-volontera i više spoljnih saradnika.

cs

Rad u ustanovi kroz učionice i radionice izvode socijalni radnik i defektolog, uz podršku Stručnog tima Zavoda koji je otvoren za pružanje pomoći korisnicama, rodbini kao i ostalim institucijama koje pružaju pomoć osobama sa posebnim potrebama.

Naše štićenice su dobrog zdravstvenog stanja, pruža im se odgovarajuća njega, pomoć i zdravstvena zaštita. Dvije štićenice imaju redovne posjete od strane srodnika, dok jednu štićenicu ne posjećuje rodbina, pa je potrebno dodatno angažovanje i rad sa srodnicima u cilju stimulisanja srodničke prisnosti.