Održana 27 redovna sjednica Skupštine opštine Rudo

Dana 17. i 21.03.2016. godine, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održana je 27. redovna sjednica Skupštine opštine Rudo.

Na sjednici je razmatran i usvojeni: Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2016. godinu, Program upravljanja, građenja, rekonstrukcije, održavanja i zaštite ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Rudo za 2016. godinu, Procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće na teritoriji opštine Rudo, Odluka o boravišnoj taksi, Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog i poslovnog prostor.

Pored toga Skupština je razmatrala izvještaje o radu javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Rudo uprotekloj 2015. godini, Informaciju o radu udruženja građana i njihovom materijalnom položaju i Izvještaj o utrošku sredstava iz budžeta SO-e Rudo odobrenih udruženjima građana u 2015. godini, Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2015. godinu, Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2015. Godinu, Informaciju o radu inspekcijskih službi u 2015. Godini,  Informaciju o stipendiranju studenata u 2015/ 2016 školskoj godini i data je saglasnost na Program upisa obrazovnih profila u Srednjoškolski centar Rudo.

Usvojeni akti biće dostupni javnosti na sajtu opštine Rudo na poziciji „službeni glasnici“ u „Službenom glasniku opštine Rudo“ broj 2/ 16 i 3/ 16.