Bespravna eksploatacija kamenih ploča prijeti urušavanju regionalnog puta

Dana 20.05.2016. godine, saobraćajni inspektor zajedno sa komunalnom policijom, izašao je na dionicu lokalnog puta  Strgačina– Bjeljevine, neposredno ispod dionice regionalnog puta R 467, u naselju Strmica, i utvrdio da je od strane NN lica, na nekoliko mjesta,  ponovo izvršena bespravna eksploatacija veće količine kamenih ploča.

Ovim je direktno dovedena u pitanje sigurnost oba puta i bezbjednost saobraćaja na istim, a posebno navedenog regionalnog puta  R467, zbog  opasnosti od urušavanja  škarpe  i oštećenja  istog sa nesagledivim posledicama.

Saobraćajni inspektor je podsjećamo, dana 01.09. 2015.god donio rješenje br: 03-2/7-346- 6/15, kojim je  NN  licu  naredio obustavljanje radova na iskopavanju kamenih ploča.

Takođe je, dana 20.05. 2016. godine u 13 sati, od strane saobraćajnog inspektora i komunalne policije, uz neposrednu navedenu dionicu,  izvršeno  označavanje zabrane iskopavanja kamenih ploča službenom  trakom i postavljanjem obavještenja da povreda zabrane predstavlja krivično djelo.

O svemu ovome obavještena je i Policijska stanica Rudo.