Djeca iz Rudog u Bečićima

JU „Centar za socijalni rad Rudo“ danas je ispratila prvu grupu od trinaestero djece iz Rudog za Bečiće. Odlazak je organizovan uz podršku Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske u okviru projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske 2016. godine“.

Ovo je 15 godina kako se projekat, koji ima za cilj da se djeca iz porodica sa nepovoljnim socijalnim statusom što više druže i borave u prirodi, realizuje.

Prema riječima Bratislava Bukve, ove godine programom su obuhvaćena  i djeca koja pohađaju „Program za djecu u godini pred polazak u školu“ iz izrazito nerazvijenih opština RS-a Ministarstva prosvjete i kulture. Ova grupa će u periodu od  20-27. 05. 2016. godine boraviti u dječijem odmaralištu “Užice” u Bečićima.

Druga grupa od 24-oro djece starosti od 6 do 15 godina, koja obuhvata djecu iz porodica korisnika prava iz socijalne i dječije zaštite, djeca sa posebnim potrebama, djeca demobilisanih boraca i RVI od prve do četvrte kategorije, djece iz porodica sa četvoro i više djece zajedno sa 2 vaspitača i roditeljem pratiocem osobe sa posebnim potrebama, boraviće u istom odmaralištu u periodu od 14.06 do 23.06.2016. godine.