Konačna rang-lista

KONAČNA RANG-LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA KONKURS ZA RASPODJELU I PRODAJU SADNICA MALINE PO POVOLJNIM USLOVIMA IZ MATIČNOG ZASADA UVAC

Komisija za ocjenu i bodovanje pristiglih prijava na Konkurs za raspodjelu i prodaju sadnica maline po povoljnim uslovima iz matičnog zasada Uvac utvrdila je konačnu rang-listu.

Konačna rang-lista