Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku advokatskih usluga za potrebe opštine Rudo

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku advokatskih usluga za potrebe opštine Rudo, možete preuzeti ovdje.